Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
 

In een diepgravend stuk vertelt Mathieu Fannée uitgebreid over het middeleeuwse landschap van Warmond en hoe landbouwers en veeboeren dit gebruikten. Of niet gebruikten, wat sommige stukken waren te slecht en vooral te nat om er wat mee te beginnen. Hij gebruikt daarvoor een grote verscheidenheid aan bronnen, zoals tiendenboeken, morgenboeken, oorkonden, belastingkohieren en oude landkaarten. Bijzonder is dat hij ook oude veldnamen, toponiemen, laat vertellen wat zich op diverse plekken in het veen en op de strandwal afspeelde. Die veldnamen wijzen erop dat op die plekken ooit akkerbouw plaatsvond (Havercamp) of juist vee werd geweid (varkens, rundvee of paarden), of dat er helemaal niets mee te beginnen was (Hongercamp, Nikker).

Akkerbouw – rogge, gerst, vlas – was vooral op de strandwal te vinden, net als de fruitteelt. Liep het vee ook wel op de flanken van de strandwal, de meeste koeien, varkens, schapen en paarden werden geweid in het grillige veengebied. Maar ook daar was wel akkerbouw (haver, hennep), namelijk langs de sloorkanten. Een gevarieerd landschap, maar met een bepaalde ordening, constateert Fannée. 

In een zeer uitgebreide bijlage legt Fannée bovendien twee belangrijke bronnen per locatie naast elkaar: het Morgenbroek (1544), waarin de namen van de eigenaren en de ligging wordt beschreven, en het Kohier van de 10epenning (1561), dat het gebruik van de landerijen beschrijft.

Het artikel is een mooi voorbeeld van hoe je met uiteenlopende bronnen, inclusief oude veldnamen, een beeld kan krijgen van het (laat)middeleeuwse landschap in een dorp als Warmond én van hoe de dorpelingen daar gebruik van maakten, hoe zij ervan en ermee leefden. Klik hier voor een directe link naar het artikel.

Mathieu Fannée schreef al eerder over Middeleeuws Warmond en deze bijdrage noemt hij ook een supplement bij tlant te Waremunde. Het artikel verscheen eerder in twee delen in het blad van het Historisch Genootschap Warmelda, De Hekkensluiter.