Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.

Nieuws

Twaalf organisaties verzetten zich tegen bestemmingsplan Roosenhorst in Voorschoten 

19 apr 2017 - Persbericht Voorschoten, woensdag 12 april 2017 Twaalf organisaties verzetten zich tegen bestemmingsplan Roosenhorst Twaalf lokale en regionale organisaties op het gebied van natuur en landschap en duurzaamheid, die zich gezamenlijk inzetten voor het behoud en herstel van de Duivenvoordecorridor tussen Voorschoten en Leidschendam, hebben in een zienswijze bezwaar gemaakt tegen het ontwerpbestemmingsplan Roosenhorst van de gemeente Voorschoten. In dit gebied, bij de bollenschuur van Hoogwerff Kroon in de hoek tussen de Kniplaan en de Veurseweg, heeft de gemeente een paar jaar geleden de kassen aangekocht en gesloopt, met de bedoeling het oorspronkelijke landschap te herstellen. Om de kosten te dekken zou daar beperkte woningbouw voor in de plaats komen. Volgens de nota ‘Van Glas naar Gras’, die de gemeente in 2008 samen met de Stichting Duivenvoorde had laten maken, mocht niet meer dan 15% van de oppervlakte verwijderde kassen worden gebruikt voor woningbouw, inclusief tuinen, ontsluiting en parkeren. Op minstens 85% van de oppervlakte waar eerst kassen stonden moest ‘extra groen’ komen (natuur, bos, recreatie en landbouw), passend bij het bufferzonekarakter van dit gebied. En ook de tuinen zouden een bijdrage moeten leveren aan de ruimtelijke kwaliteit die in dit deel van de bufferzone wordt nagestreefd. Vrijwel tegelijkertijd sloot de gemeente een (geheime) bestuursovereenkomst met het Rijk en de Provincie, waarin die 15% alleen het bebouwde oppervlak betrof, dus exclusief tuinen, ontsluiting en parkeren. Dat zou resulteren in 2.000 m2 te bebouwen oppervlak op Roosenhorst. Eind 2014 besloot de gemeente, dat de oppervlakte die bebouwd mag worden in het ontwerpbestemmingsplan verdubbeld zou worden van 2.000 m2 naar 4.000 m2. Daarmee maakt het ontwerpbestemmingsplan de bouw van circa 40 woningen mogelijk. Als de oppervlakte garages, schuurtjes, parkeerplaatsen, nutsvoorzieningen, toegangswegen, erfafscheidingen, terrassen en dergelijke wordt meegerekend, dan wordt er volgens de twaalf organisaties geen 4.000 vierkante meter, maar bijna 9.000 vierkante meter gebruikt voor woningbouw. Dat is ruim 30% van de oppervlakte verwijderde kassen, terwijl dat maar maximaal 15% mocht zijn. Op minimaal 85% van de oorspronkelijke kasoppervlakte moest immers extra groen komen dat zou passen bij het bufferzonekarakter van het gebied. Het ontwerpbestemmingsplan garandeert verder ook op geen enkele manier, dat ook de tuinen een bijdrage gaan leveren aan de ruimtelijke kwaliteit die in de Duivenvoordecorridor wordt nagestreefd. Zo komt er volgens de twaalf organisaties bar weinig meer terecht van de oorspronkelijke bedoeling om het landschap van de Duivenvoordecorridor in oude luister te herstellen. Als onderdeel van de hele open ruimte tussen Den Haag en Leiden is ook de Duivenvoordecorridor tussen Voorschoten en Leidschendam destijds aangewezen als Bufferzone tussen de Haagse en de Leidse agglomeratie, als Topgebied Cultureel Erfgoed, als cultuurhistorisch Kroonjuweel, als Provinciaal Landschap. Bovendien maakt de Duivenvoordecorridor ook deel uit van het grootste Beschermde Dorpsgezicht van Nederland en van het nationale NatuurNetwerk Nederland. Volgens de twaalf organisaties bieden al deze kwalificaties helaas maar weinig bescherming aan natuur en landschap in de Duivenvoordecorridor. Veeleer is het zo, dat nu wordt recht gepraat wat krom is en dat een woonwijk van ca. 40 woningen nu wordt voorgesteld als een bijdrage aan de landschappelijke kwaliteit van de Duivenvoordecorridor. De twaalf organisaties namens wie de zienswijze is ingediend zijn: Agrarische Vereniging Santvoorde; Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage e.o.; Coöperatie De Groene Klaver; Platform Duurzaam Voorschoten; Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland; Stichting Duinbehoud; Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg; Stichting Het Zuid-Hollands Landschap; Stichting Horst en Weide; Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten; Vereniging voor Vogelbescherming ’s-Gravenhage e.o.; Vereniging Vrienden van Vlietland.

Agenda eendaags

Geen eendaagse items in de agenda.

Agenda meerdaags

Geen meerdaagse items in de agenda.