Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
 

Nieuws

De Zuid-Hollandse Limes zichtbaar op Wikipedia 

20 mei 2023 - Cursusreeks | 6 juni, 20 juni & 4 juli  Dagelijks zetten vele vrijwilligers zich in om de (verborgen) geschiedenis van de Limes in Zuid-Holland op te graven, te onderzoeken en zichtbaar te maken. Hier komen waardevolle vondsten, verhalen en inzichten naar boven, die bijvoorbeeld in het depot, in een tentoonstelling of op locatie zelf worden getoond of verteld. Veel geïnteresseerden starten hun onderzoek op internet. Wikipedia, de gratis encyclopedie, is hiervoor een belangrijk startpunt voor het vinden van informatie of voor het bekijken van afbeeldingen van vondsten, opgravingsfoto’s of objecten. Het is dus belangrijk om de nieuwste informatie, vondsten en inzichten op dit platform te ontsluiten.  Programma De reeks bestaat uit drie bijeenkomsten: Dag 1: dinsdag 6 juni in Nigrum Pullum/Ipse de Brugge Zwammerdam Je digitale collectie delen via Wikimedia Commons & introductie auteursrecht Presentatie: Romeinse geschiedenis Zuid-Holland Dag 2: dinsdag 20 juni in Museumpark Archeon Aan de slag met Wikipedia Presentatie: Romeinse geschiedenis Zuid-Holland Dag 3: dinsdag 4 juli in Rijksmuseum van Oudheden Terugkomdag samenwerken aan Wikimedia Commons en Wikipedia Presentatie: Romeinse geschiedenis Zuid-Holland Rondleiding door het Rijksmuseum van Oudheden Borrel Praktisch Wanneer: 6 juni, 20 juni & 4 juli Waar: Nigrum Pullum in Zwammerdam (route) Museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn (route) Rijksmuseum van Oudheiden in Leiden (route) Aanmelden: via de website van Erfgoedhuis Zuid-Holland Kosten: deelname is gratis maar er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, meld je daarom snel aan  Benodigdheden: neem je laptop mee Opmerking: bij inschrijving rekenen we op je komst naar alle drie de cursusdagen. 

Zuid-Holland en het ontstaan van de standaardtaal. 

11 dec 2022 - De dialecten van Zuid-Holland vertonen veel gelijkenissen met het Standaardnederlands. Dat komt omdat ze aan de basis hebben gelegen van de vorming van de standaardtaal. Toch zijn er ook genoeg verschillen aan te wijzen. Wat zijn typische kenmerken voor de Zuid-Hollandse dialecten? In de middeleeuwen spraken alle Nederlanders dialect. Dat geldt dus ook voor de inwoners van Zuid-Holland. Zij spraken niet één dialect, maar een van de vele Zuid-Hollandse dialecten. Het dialect verschilde van dorp tot dorp. Toch hadden deze dialecten ook gemeenschappelijke kenmerken. Friese kustbewoners De gemeenschappelijkheid in de taal vinden we vooral in de typische kustvormen. Deze kwamen alleen voor bij de kustbewoners die door de Romeinse schrijver Tacitus aangeduid werden als Ingaevones, een Latijnse term. Later zijn Nederlandse dialectologen de taal van deze kustbewoners Ingweoons gaan noemen, en de betreffende dialectvormen 'ingweonismen'. In feite waren het Friezen die in vroeger tijden het hele kustgebied bewoonden. Aan de andere kant van de Noordzee werd Ingweoons gesproken door de Engelse kustbewoners. Het Ingweoons was dus een voorloper van het huidige Fries en Engels. Daarom lijken deze talen ook wel wat op elkaar. Terug naar Holland. Aan de basis van de taal die er gesproken wordt staat dus het Fries, maar al vanaf 800 worden de Friezen in Zuid-Holland verdreven door de Franken. Het Hollands wordt daarmee Frankisch met oude Friese invloeden. In Noord-Holland houdt het Fries wat langer stand (tot 1289), en zijn dus ook meer Friese kenmerken bewaard, met name in West-Friesland. Kustvormen zijn bijvoorbeeld de i en e-klanken in woorden die in het Standaardnederlands een u hebben. Zo kent Holland woorden als rig en reg voor 'rug', pit en pet voor 'put' en brig en breg voor 'brug'. Taalkundigen spreken bij deze vormen van 'ontronding': terwijl je bij de u-klank je lippen rondt, maak je die ronding niet bij de i of e-klank. Schrijvers als Bredero en Huygen gebruiken deze vormen in hun zestiende- en zeventiende-eeuwse teksten om een 'platte' uitspraak neer te zetten. Voorbeelden zijn pet als woord voor 'aardappelkuil', stikkezakje voor 'boterhamzakje' en regge voor 'rug' in het Katwijks en het Schevenings. In het 18e-eeuwse Haags kwamen woorden als stik en rig voor. In het Engels heb je ook vormen als ridge, bridge voor 'bergrug', 'brug' en pit voor 'kuil'. Link naar het artikel van Matilde Jansen

Agenda meerdaags

Bestemming Bereikt? 

17 mei 2024 t/m 30 apr 2025 - Op 16 mei opende Erfgoedhuis Zuid-Holland de tentoonstelling ‘Bestemming bereikt?’ in het Archeologiehuis in Alphen aan den Rijn. Deze tentoonstelling neemt je mee naar de vele, soms niet eerder vertelde Zuid-Hollandse migratieverhalen. Centraal staan niet alleen de verhalen achter opgegraven voorwerpen uit Zuid-Holland, maar ook recente persoonlijke objecten en verhalen van mensen uit verschillende Alphense gemeenschappen. Vanaf 17 mei 2024 tot en met 30 april 2025 zijn zowel verschillende archeologische objecten als objecten van de deelnemers te zien in de tentoonstelling ‘Bestemming Bereikt?’ in het Archeologiehuis in Museumpark Archeon.  Over ‘Bestemming bereikt?’ De tentoonstelling 'Bestemming bereikt?' gaat over de verhalen achter opgegraven voorwerpen die vanuit andere plaatsen – ver weg of dichtbij – naar Zuid-Holland zijn gebracht. Deze vondsten zijn gecombineerd met persoonlijke voorwerpen van mensen uit verschillende Alphense gemeenschappen. De verhalen hebben één ding gemeen: ze gaan over de mensen en gemeenschappen die aan de basis staan van het huidige Zuid-Holland en onze cultuur hebben verrijkt en onze identiteit mede hebben gevormd.  De tentoonstelling gaat daarnaast over de verbindende kracht van archeologie en objecten. De verhalen achter de objecten helpen ons de ander, zowel de hedendaagse als de historische ander, beter te begrijpen. Objecten kunnen zo afstanden overbruggen, zowel in ruimte en tijd, als tussen personen. Zo kan ook ‘Bestemming bereikt?’ op verschillende manier worden uitgelegd.

Artikelen

Geen artikelen.