Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.

Nieuws

Renovatie Leidse stadhuis afgerond. 

13 okt 2022 - Nu de renovatie van het Leidse stadhuis is afgerond is er, terecht, veel aandacht voor de verduurzaming van het gebouw, de interne verbouwing en voor de restauratie van de raadszaal. Bijzonder is ook dat er monumentale kunst is aangebracht uit gebouwen elders in de stad die zijn gesloopt of zullen worden afgebroken. Zo valt in de entree op de begane grond vanaf de Breestraat een tiendelig glas-in-loodraam op. Dit is afkomstig uit het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rijnland aan de Stationsweg 41, dat in 2016 is gesloopt. De ramen zijn echter niet vervaardigd voor dit gebouw, dat in 1965 officieel werd geopend, maar voor een voorganger, ook aan de Stationsweg. De ramen dateren van ca. 1950. Ze zijn ontworpen door de Warmondse kunstenaar Pieter Geraedts (Velp 1911 – Leiden 1978) en vervaardigd door de Leidse firma Jilleba. Zij stellen aspecten van de land- en tuinbouw, sierteelt, veeteelt en nijverheid in Rijnland voor. Ze vormen in de vestibule het enige decoratieve element en komen daarom goed tot hun recht. Na de sloop van het gebouw aan de Stationsweg waren ze tijdelijk aangebracht in het voormalige belastingkantoor aan het Stationsplein. Op dezelfde verdieping is een keramisch reliëf herplaatst uit het voormalige belastingkantoor aan Stationsplein 107. Dit gebouw is vooral bekend door het indrukwekkende glas-in-betonkunstwerk van Jan Meine Jansen. Op de zesde verdieping in de kantine bevond zich dit keramische reliëf van een onbekend kunstenaar. Het werd bij de officiële opening van het gebouw in 1966 aangeboden namens de architecten J. Jonkman en P. van Dorp en de hoofdaannemer Wernink’s Beton- en Aannemingsmaatschappij en onderaannemers. Helaas kon de naam van de kunstenaar die het heeft ontworpen en vervaardigd niet worden achterhaald. Het kunstwerk heeft in het stadhuis een fraaiere plaats gekregen dan het had in het belastingkantoor. Het voormalige belastingkantoor zal worden gesloopt ten behoeve van de herontwikkeling van het Stationsgebied.

De Leidse voedselvoorziening in de hongerwinter 

14 mrt 2018 - Het is een raadsel waarvan de bevolking heeft geleefd’ Door Alphons Siebelt Beschikbaar vanaf 16.03.2018 Het woord ‘Hongerwinter’ roept bij vrijwel iedereen beelden op van de winter 1944-1945: hongerige mensen die in de rij staan bij gaarkeukens, hongertochten die zijn ondernomen om bij boeren levensmiddelen te kopen of te ruilen, voedsel dat gretig werd verhandeld op de zwarte markt, enzovoort. Dergelijke beelden en verhalen zijn iconisch geworden. Ze bevestigen en versterken de collectieve herinnering. Hoewel er veel is geschreven over de Hongerwinter, is er weinig onderzoek gedaan naar de gang van zaken in de afzonderlijke steden. Daarom zijn er veel vragen die tot nu toe grotendeels onbeantwoord zijn gebleven. Hoe zat het bijvoorbeeld écht met de voedselvoorziening? Was er werkelijk niets meer te eten? Ging iedereen naar de gaarkeuken? At men dagelijks tulpenbollen en suikerbieten? Hoe stond het met de algemene gezondheid van de bevolking? Wat valt er te zeggen over ondervoeding en sterfte? In dit boek richt auteur Alphons Siebelt zich op de situatie in Leiden, destijds de twaalfde stad van Nederland met meer dan 80.000 inwoners. Uitgangspunt voor het onderzoek is de vraag die in 1946 werd gesteld door Jan van Stralen, drijvende kracht achter het illegale Leidse blad Kroniek van de Week: ‘Het is een raadsel waarvan de bevolking, voor zover deze zich langs clandestiene weg geen levensmiddelen kon verschaffen, toen heeft geleefd.’ Voor Leiden zijn voldoende bronnen overgeleverd om deze vraag te beantwoorden.

Wetenschappelijke prijs voor publicatie over Bibliotheca Thysiana 

6 nov 2017 - Esther Mourits heeft zaterdag 4 november de wetenschappelijke prijs van de Historische Vereniging Oud Leiden 2017 in de wacht gesleept met haar publicatie ‘Een kamer gevuld met de mooiste boeken. De bibliotheek van Johannes Thysius’.  De wetenschappelijke jury was unaniem in haar keuze. In het  juryrapport is het volgende te lezen: ,,Uitvoerige publicatie over de prachtige bibliotheek van Thysius aan het Rapenburg. Beschrijft het leven van Thysius en zijn nalatenschap en geeft vervolgens een karakteristiek van zijn bibliotheek, ook in vergelijking met andere bibliotheken elders. Afzonderlijke hoofdstukken zijn gewijd aan de collecties op het terrein van de rechten, de geneeskunde en de geschiedenis. Rijk gedocumenteerd, ruim geïllustreerd en zeer leesbaar geschreven.’’ De drie andere genomineerden waren Rudolph Ladan met Gezondheidszorg in Leiden in de late middeleeuwen. Dit boek beschrijft de zorginstellingen en medische professionals in Leiden gedurende de vijftiende en zestiende eeuw. Gebaseerd op uitgebreid en zorgvuldig bronnenonderzoek en voorzien van tabellen en grafieken en van enkele bijlagen. Last but not least: de andere twee genomineerde betroffen regionale projecten. Carla Scheffer en Els Fischer met ‘Begeerlijk Berbice, de buitenplaats en haar bewoners’. Dit boek behandelt de geschiedenis van de buitenplaats Berbice en zijn voorloper de hofstede Allemansgeest in Voorschoten vanaf de grondaankopen van de Amsterdamse familie De Graeff in de late zestiende eeuw tot het overlijden in 2009 van de laatste bewoonster van Berbice, Mejuffrouw Begeer. Het boek besteedt veel aandacht aan de bewonersgeschiedenis. De laatste genomineerde is ‘De Stompwijkse Knip, Akkerlust en haar buurtgenoten’ door Peter van Boheemen en Frans Jansen. Geschreven naar aanleiding van het 250-jarig bestaan van de in 1765 gebouwde boerderij Akkerlust, die sinds 1836 wordt bewoond door de familie Van Boheemen. Met behulp van veel archiefbronnen en  informatie van buurtgenoten en belangstellenden wordt een rijk beeld gegeven van de voorgeschiedenis en geschiedenis van Akkerlust en de omgeving daaromheen. 

Competitie Publieksprijs HVOL van start 

9 jan 2017 - Alle inwoners van de Leidse regio, de Rijn- en Veenstreek en de Duin- en Bollenstreek kunnen vanaf nu een activiteit nomineren die plaats had tussen 1 januari 2012 en 31 december 2016. Voorzitter Rogier van der Sande, Leidenaar en in het dagelijks leven gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland, kijkt uit naar de inzendingen. De andere juryleden zijn journalist Gijsbert van Es, Leiden Marketing-directeur Martijn Bulthuis, redactiechef Leidsch Dagblad Marijn Kramp en directeur Bart van Mossel van de Leidse Schouwburg en de Stadsgehoorzaal. Omdat de jury zichzelf een beetje ’grijs’ vond, vroeg zij er twee studenten bij: Simone Nieuwenbroek, die geschiedenis studeert aan de Universiteit Leiden en mbo-student maatschappelijke dienstverlening Sjaak Hoek van ROC Leiden. Iedereen kan een uiting nomineren. Van alles is mogelijk, als er maar een historische component in zit en als het maar eenmalig was. Van der Sande en Nieuwenbroek noemen als voorbeelden: de restauratie van de Meelfabriek, de nagespeelde begrafenis van Diderik van Leyden Gael, een historische roman die in Leiden speelt, de film Goeie Mie Recomposed, de Maskerade van studentensociëteit Minerva tijdens hun lustrum in 2014, het Sieboldjaar 2016. Eind juni sluit de aanmelding en stelt de jury een ’shortlist’ op waarna het publiek op de website van het Leidsch Dagblad op de kandidaten kan stemmen. Op basis van deze internetverkiezing wordt de winnaar bepaald. Begin november, tijdens de lustrumviering van de HVOL, maakt zij de winnaar bekend. Het Leidsch Dagblad volgt het hele proces op de voet. Tegelijkertijd met het begin van de publieksprijs stelt de HVOL ook de competitie open voor een wetenschappelijke prijs, die wordt uitgereikt voor het beste historische onderzoek naar Leiden in de afgelopen vijf jaar. De HVOL ontvangt de nominaties graag op: secretaris@oudleiden.nl Bron: Wilfred Simons, Leids Dagblad

Agenda eendaags

Geen eendaagse items in de agenda.

Agenda meerdaags

Geen meerdaagse items in de agenda.

Artikelen