Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.

Nieuws

Viersprong 147 [kwartaalblad Historische Vereniging Alphen aan den Rijn] is verschenen 

14 mei 2021 - In het mei-nummer 2020 van De Viersprong werd al geschreven dat veel activiteiten rondom '75 jaar in vrijheid' zouden worden doorgeschoven naar 2021. Nu - een jaar later - blijkt niets minder waar te zijn. Covid-19 houdt ons nog steeds in zijn greep. Om toch stil te staan bij het thema treft U in de de nieuwste uitgave van De Viersprong twee artikelen aan over de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Het eerste artikel gaat over de op last van de Duitsers afgebroken dakpannenfabriek van Van Leeuwen. Het tweede artikel is een vervolg op het in mei 2020 verschenen artikel over de aan diverse Alphenaren uitgereikte Yad Vashem-onderscheiding. Het hoofdartikel van Viersprong 147 schildert een mooi beeld van de route die Dick Dijk in zijn jeugd [jaren twintig en dertig van de vorige eeuw] liep van zijn huis in de Wilhelminastraat naar zijn school in de Zaalbergstraat en weer terug. Voorzien van veel foto's komen zijn herinneringen voorbij aan veel mensen en bedrijven uit die tijd. Een ander artikel betreft de Julianastraat, hoek Pieter Doelmanstraat, uit de serie "Toen en Nu" Die hoek, waar eerst het gemeentehuis van Alphen stond, heeft in 60 jaar diverse malen een ingrijpende verandering ondergaan, die aan de bijgevoegde foto's goed te zien is. Deze keer wederom een groepsfoto, dit maal één van de gemeenteraad van 1968, herkend U ze nog? Bij de leden van de Historische Vereniging Alphen valt deze nieuwe Viersprong vandaag of morgen in de brievenbus, losse nummers zijn te verkrijgen bij de beide vestigingen van boekhandel Haasbeek of bij de Historische Vereniging Alphen.

75 jaar vrijheid in 75 beelden 1940-1945 

22 jun 2020 - Dit jaar staat in Nederland in het teken van 75 jaar vrijheid. Deze week verscheen een bijzonder boek over de periode van oorlog, bezetting en bevrijding (1940-1945) in Alphen aan den Rijn.  Ook in Alphen aan den Rijn is een projectgroep al twee jaar bezig geweest met de organisatie van een groot aantal activiteiten om het 75-jarig jubileum te vieren. In de projectgroep zijn alle zeven historische verenigingen uit de verschillende kernen vertegenwoordigd. Zij maakten onder andere het boek '75 jaar in 75 beelden. Het ‘eerste’ exemplaar van het boek is op 14 april aangeboden aan burgemeester Spies. Het is geen traditioneel leer- en leesboek geworden over ‘de geschiedenis’ van deze periode. Aan de hand van 75 ‘vensters’ over evenzovele onderwerpen wordt aandacht geschonken aan bijzondere gebeurtenissen, bijzondere voorwerpen en bijzondere foto’s of documenten. Elk venster geeft extra informatie in de vorm van een bijbehorend verhaal. De vensters hebben betrekking op een van de dorpskernen, maar leggen ook de verbinding met het wereldgebeuren. Elke dorpskern krijgt aandacht in het boek. ’75 jaar vrijheid in 75 vensters’ geeft een blijvend beeld met unieke illustraties over een bewogen periode in onze geschiedenis. Het boek (22x22 cm) bevat 144 pagina’s, is rijk geïllustreerd en is uitgevoerd in full-color. De prijs bedraagt 15 euro. Het boek is verkrijgbaar bij de verschillende historische verenigingen en bij het gemeentearchief. Ook kan het per email besteld worden via rijnhist@gmail.com en project@75jaaralphenaandenrijn.nl

Agenda eendaags

Agenda meerdaags

Geen meerdaagse items in de agenda.

Artikelen

Geen artikelen.