Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Zaterdag 14 december 2019

Contactgegevens
Dorpsstraat 19
2381 EK Zoeterwoude
E webmaster@oudzoeterwoude.nl

Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Negende digitale beeld- en databank van Oud Zoeterwoude online

Oud Zoeterwoude heeft een negende beeld- en databank toegevoegd aan de digitale informatie op de website.

Het betreft zgn. Akten van Indemniteit

Een “Akte van indemniteit” (ook akte van cautie, borgtocht, ontlastbrief of borgbrief genoemd) was een officiële verklaring van de diaconie of het gerecht van de plaats van herkomst van nieuwe ingezetenen.

In deze verklaring werd vastgelegd dat genoemde instantie de eventueel noodzakelijke bijdrage in de kosten van levensonderhoud voor hen in de nieuwe vestigingsplaats zou betalen.

Nederlandse plaatsen vroegen om deze akte wanneer iemand, van elders komend, zich in die plaats wilde vestigen. De groeiende armoede vanaf het eind van de 17e eeuw was daar mede debet aan.

De akte was bedoeld om te voorkomen dat de nieuwe plaats van vestiging deze kosten voor haar rekening zou krijgen.