Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Vrijdag 1 juli 2016

Contactgegevens
Dorpsstraat 19
2381 EK Zoeterwoude
E webmaster@oudzoeterwoude.nl

Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Nieuwe voorzitter Stichting Oud Zoeterwoude

Stichting Oud Zoeterwoude heeft een nieuwe voorzitter.
Gerard van der Hoeven heeft het stokje overgenomen van Jos van der Poel die ruim 4 jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd.

Met meer dan 650 donateurs neemt Oud Zoeterwoude een belangrijke plaats in binnen de gemeente. Tijdens het voorzitterschap van Van der Poel is het kwartaalblad Suetan vernieuwd en verfraaid. Door de kleurendruk en een groter formaat komen de foto’s aanzienlijk beter over.

In de afgelopen jaren is de historische nieuwsvoorziening van Oud Zoeterwoude via de website en Facebook enorm uitgebreid. Door de inzet van enthousiaste vrijwilligers is heel veel informatie gedigitaliseerd.

Uitdagingen

Voor de nieuwe voorzitter zijn er enkele uitdagende thema’s. Het bestuur gaat onderzoeken of de stichting in een ruimere accommodatie zich beter kan presenteren dan nu.
De ruimte en mogelijkheden in de op 4 september 1982 geopende oudheidkamer Suetanborgh zijn beperkt. Het vinden van een andere, representatieve accommodatie is een flinke uitdaging.

Oud Zoeterwoude gaat actie voeren om meer mensen – al dan niet actief – te betrekken bij alles wat met het verleden van Zoeterwoude te maken heeft.

Op donderdagavond 29 september wordt een brainstormsessie gehouden met de achterban van Oud Zoeterwoude om beleidslijnen en de gewenste koers voor de komende jaren uit te stippelen.