Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Maandag 8 juni 2020
Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Tiende digitale beeld- en databank van Oud Zoeterwoude online

Oud Zoeterwoude heeft een tiende beeld- en databank toegevoegd aan de digitale informatie op de website.

Het betreft het zgn. Oud Notarieel Archief

Deze databank betreft notariële akten die betrekking hebben op Zoeterwoudse ingezetenen....

Zaterdag 14 december 2019
Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Negende digitale beeld- en databank van Oud Zoeterwoude online

Oud Zoeterwoude heeft een negende beeld- en databank toegevoegd aan de digitale informatie op de website.

Het betreft zgn. Akten van Indemniteit

Een “Akte van indemniteit” (ook akte van cautie, borgtocht, ontlastbrief of borgbrief genoemd) was een officiële verklaring van...

Zondag 29 september 2019
Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Opnieuw 5 jaar kwartaalbladen Suetans gedigitaliseerd, nu 1970 t/m 2005

Aan de digitaal doorzoekbare Suetans zijn opnieuw 5 jaargangen toegevoegd. Veel verhalen, onderzoeken en wetenswaardigheden uit en over het Zoeterwoude van vroeger.
U kunt nu op tekst zoeken in de jaargangen 1970 t/m 2005. De artikelen zijn desgewenst ook naar uw eigen pc te downloaden....

Dinsdag 13 maart 2018
Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor Gerard van Nes

Op initiatief van Oud Zoeterwoude is Gerard van Nes, de auteur van de software van de beeld- en databanken van Oud Zoeterwoude op 10 maart j.l. benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau....

Vrijdag 22 december 2017
Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Oud Zoeterwoude breekt record

Sinds de toevoeging van 8 beeld- en databanken aan haar website in januari 2015, monitort Oud Zoeterwoude het website- en beeldbankbezoek en heeft sindsdien bezoekers uit 118 landen mogen verwelkomen. Eind dit
jaar wordt het aantal van ruim 1.000.000 paginaweergaven bereikt....

Dinsdag 19 december 2017
Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Nu 30 jaargangen kwartaalblad SUETAN gedigitaliseerd

Opnieuw heeft Oud Zoeterwoude 5 jaargangen (1995-2000) van de SUETAN kwartaalbladen gedigitaliseerd. De eerste 30 jaargangen vanaf 1970 zijn daarmee op tekst doorzoekbaar en op artikelniveau naar uw pc of tablet te downloaden....

Maandag 20 november 2017
Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Update genealogie pagina website Oud Zoeterwoude

51.180... dat is het aantal personen dat met de laatste update van november 2017 in de genealogie op de website van Oud Zoeterwoude is terug te vinden.
De oudste gegevens gaan terug tot 1620.
Uiteraard is deze database digitaal doorzoekbaar....

Woensdag 15 november 2017
Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Nieuwe Objecten beeldbank Oud Zoeterwoude

Oud Zoeterwoude heeft een achtste loot aan haar digitale beeld- en databanken(boom) toegevoegd.
Het betreft een eerste reeks objecten die in de loop der jaren is verzameld....

Zaterdag 24 december 2016
Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Prettige feestdagen en alle goeds voor 2017

Bestuur en vrijwilligers van Stichting Oud Zoeterwoude wensen u prettige feestdagen en alle goeds voor 2017.
www.oudzoeterwoude.nl

Zaterdag 1 oktober 2016
Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Oud Zoeterwoude koopt Manuscriptkaart uit 1629

De collectie van Oud Zoeterwoude is uitgebreid met een unieke manuscriptkaart uit 1629.
De kaart, getekend door de beroemde landmeter Jan Pietersz Dou, geeft een stuk grond in Zoeterwoude weer dat in eigendom is van ene Claes Claesz van Leeuwen.
De kaart is aangekocht op een veiling....

Zaterdag 1 oktober 2016
Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Wie deed wat... en waar... in Zoeterwoude vanaf 1900

Opnieuw is er aan de website van Oud Zoeterwoude een beeldbank toegevoegd.
Kleine en grote advertenties van Zoeterwoudse particulieren en bedrijven in de Leidse kranten vormen de basis voor deze beeldbank....

Donderdag 11 augustus 2016
Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Nieuwe beeldbank Oud Zoeterwoude

Aan de hoeveelheid digitale informatie op onze website is een nieuwe beeldbank toegevoegd.
In deze beeldbank vindt u de eerste van een reeks foto’s van grafmonumenten op de begraafplaatsen van de St. Jan kerk, de Dorpskerk en de Meerburgkerk in Zoeterwoude....

Vrijdag 1 juli 2016
Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Nieuwe voorzitter Stichting Oud Zoeterwoude

Stichting Oud Zoeterwoude heeft een nieuwe voorzitter.
Gerard van der Hoeven heeft het stokje overgenomen van Jos van der Poel die ruim 4 jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd.

Met meer dan 650 donateurs neemt Oud Zoeterwoude een belangrijke plaats in binnen de gemeente....

Dinsdag 26 januari 2016
Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Kwartaalbladen Oud Zoeterwoude gedigitaliseerd

Stichting Oud Zoeterwoude werkt aan het digitaliseren van haar "Suetan" kwartaalbladen.
De jaargangen vanaf 1970 - 1987 zijn momenteel op artikelniveau online beschikbaar en op een "Google-achtige" wijze doorzoekbaar. De artikelen zijn tevens te downloaden....

Zaterdag 21 november 2015
Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Zoeterwoudse historie onder de hamer (2)

De Stichting Oud Zoeterwoude is er in geslaagd de hand te leggen op unieke his­to­ri­sche documenten uit de ge­meen­te, die woensdag 18 november j.l. werden ge­veild....

Dinsdag 17 november 2015
Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Zoeterwoudse historie onder de hamer

De Stich­ting Oud Zoe­ter­wou­de heeft zijn zin­nen ge­zet op unie­ke his­to­ri­sche do­cu­men­ten uit de ge­meen­te die woens­dag wor­den ge­veild....

Zaterdag 5 september 2015
Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Suetan kwartaalblad gedigitaliseerd

Sinds kort kunt u een deel van onze collectie Suetan kwartaalbladen (1970 – 1980) vanaf onze website www.oudzoeterwoude.nl inzien, artikelen lezen en naar tekst zoeken zoals u dat gewend bent op Google....

Woensdag 10 juni 2015
Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Cadeautje van Oud Zoeterwoude

Ter gelegenheid van haar 45-jarig bestaan zal Oud Zoeterwoude deze week het juni-nummer van haar kwartaalblad SUETAN gratis huis aan huis in Zoeterwoude verspreiden.
Let dus op uw brievenbus. We wensen u veel leesplezier toe en... misschien ook een mooie gelegenheid om donateur te worden....

Vrijdag 20 maart 2015
Zoeterwoude, Stichting Oud Zoeterwoude

Oud Zoeterwoude in een nieuw jasje

Eind maart verschijnt het kwartaalblad "Suetan" van de stichting Oud Zoeterwoude in een geheel nieuwe lay-out en en full color. Donateurs krijgen het blad gratis toegezonden.
Wilt u ook kennis nemen van de historie van het oude Zoeterwoude, word dan donateur en meld u hier aan....