Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Dinsdag 21 maart 2017

Contactgegevens
Dorpsstraat 132
2712 AN Zoetermeer
E info@oudsoetermeer.nl

Zoetermeer, Historisch Genootschap Oud Soetermeer

nieuw boek: Meerpolder 400 jaar

Over een van de mooiste gebieden van Zoetermeer en Stompwijk is een boek verschenen: de ovale polder die Meerpolder of gewoon De Meer heet.

Duizenden jaren lang was het gebied achter de kust tot Utrecht een onbegaanbaar moeras, de Wildernisse. De mensen leefden verspreid op de duinwallen en langs de Oude Rijn en Maas. Op een hoog gelegen plek ontstond door weer en wind een zoetwatermeer, dat afwaterde op de Oude Rijn via de huidige Noord-Aa en Weipoortse Vliet, het Zoetermeerse Meer.

Tien eeuwen geleden begon men de Wildernisse te ontginnen. Zo ontstonden dorpen als Zoetermeer, Stompwijk en Zoeterwoude. Boeren ontwaterden het veenmoeras en deden aan akkerbouw en veeteelt. Ook gingen ze in toenemende mate veen afsteken om tot turf te drogen. Daarmee verdween het land en ontstonden grote plassen. Zo ook bij het oorspronkelijke zoetwatermeer dat nu de kans kreeg door oeverafslag die plassen op te slokken.

Op een gegeven moment was zoveel land verdwenen dat het groeiende inwonertal een tekort aan grond kreeg. De prijzen stegen en rijke investeerders grepen de kans om van water weer land te maken.

De ambachtsheer van Zoetermeer, Jacob van Wijngaerden, wist zijn netwerk te interesseren in een veelbelovende investering: het droogmalen van het Zoetermeerse Meer. In 1614 verkregen hij en zijn partners een octrooi van de provincie. Ze kochten het omringende land, legden daar een dijk op, groeven een ringsloot en maalden met vier molens het meer leeg. Augustus 1616 zagen zij 550 ha landbouwgrond voor zich liggen, dat verdeeld werd onder de investeerders. Ze bouwden landhuizen en boerderijen en verpachtten het land.

Tot vandaag de dag werken boeren op dit land, vooral in de veeteelt. In een ovale polder die de laatste decennia steeds meer omringd wordt door stadse nieuwbouw. Een polder die als groene oase steeds meer gewaardeerd wordt door inwoners en bestuurders.


"400 jaar Meerpolder; het Zoetermeerse Meer drooggemaakt in 1616"

Over de Meerpolder, in de volksmond De Meer, is een publicatie verschenen, samengesteld door historicus Ton Vermeulen. Het verhaalt over het meer, de ontginningen, het droogmaken, de polderbestuurders, een kamerheer van de tsaar, 20ste eeuwse boeren en een droombeeld. Het boek telt 192 pagina’s, met ruim 150 illustraties en een harde kaft. Het is voor slechts € 19,50 te verkrijgen bij Hist.Gen. Oud Soetermeer, Dorpsstraat 132, het Stadsmuseum Zoetermeer, Museum Swaensteyn te Voorburg en via www.oudstompwijk.nl en www.oudsoetermeer.nl .