Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Vrijdag 21 april 2023

Contactgegevens
p/a Rijnsburgerweg 4
2215 RA Voorhout
E info@hkv-voorhout.nl

Voorhout, Historische Kring Voorhout

Verzetsman Henny Griffioen

Voorhout - In 1936 moest het gezin van Johannes en Gerritje Griffioen-van den Broek hun boerderij in Vlist om financiële redenen verlaten en verhuisde naar Voorhout. Hier betrokken ze eerst het zomerhuis van boerderij Noordhout aan de Jacoba van Beierenweg en woonden later in de spoorwoning nabij de spoorbrug over de Mallegatsloot.

De oudste zoon, Henny Griffioen had zijn dienstplicht al in 1935 vervuld bij het 16e Regiment Infanterie in Leusden. In Voorhout leerde Henny Gerda kennen, dochter van Jaap Colijn. Tijdens de mobilisatie kreeg Henny speciaal verlof van zijn commandant om op 1 mei 1940 in Voorhout met Gerda te trouwen. Bij de Duitse inval op 10 mei vocht zijn regiment tussen Rhenen en Amersfoort.

Onderduikers
Henny en Gerda Griffioen-Colijn woonden in de Boerhaavestraat en in hun directe omgeving waren meerdere personen actief in het verzet. Dat werk bestond voor een belangrijk deel uit het in huis nemen en onderbrengen van mensen die uit het zicht van de bezetter moesten blijven. Bij de familie Griffioen werden in de oorlogsjaren twee kinderen en na de oorlog een kind geboren. Er verbleven ook regelmatig meerdere onderduikers. Dat verblijf duurde meestal niet lang en er werd voor de veiligheid regelmatig gewisseld. Moeder Griffioen klaagde weleens als er een gezellige onderduiker weer ergens anders onder gebracht werd. Er werden ook schema’s gemaakt van Duitse versterkingen, met name rond ‘Stutzpunkt Noordwijk’. Ook werd een belangrijk deel van de kaartenbak van de Voorhoutse Burgerlijke Stand ontvreemd en verborgen.

Smokkelwaar
Vergaderingen van de verzetsgroep vonden plaats bij Chris Wessels in de Ter Haar Romenystraat. Na opmerkingen over het vele bezoek verhuisden de bijeenkomsten naar Adriaan Pennings in de Boekhorstlaan. Er vonden geen spectaculaire verzetsacties plaats in Voorhout. Er is de diefstal van persoonskaarten en zorg voor onderduikers en een keer werden de straatnaambordjes weggehaald om de bezetter in verwarring te brengen. Tegen het einde van oorlog zijn er ook stenguns voor de BS vanuit Katwijk naar Voorhout gesmokkeld.

Zuivering
Na de Duitse capitulatie zijn de leden van de lokale verzetsgroep als Binnenlandse Strijdkrachten (BS) benoemd. Ze moesten de orde handhaven en zorgen voor een ordelijke overgave en aftocht van de hier gelegerd Duitse militairen. Henny Griffioen werd aangesteld als lokale leider en de BS-groep richtte in de BNS een hoofdkwartier in. Griffioen en gemeenteambtenaar/gemeenteontvanger Louis de Bekker kregen daarnaast de opdracht om de rol van het gemeentepersoneel tijdens de bezetting te onderzoeken, de zogenoemde Commissie Zuivering.
De geschiedenis van Henny Griffioen tijdens en kort na de oorlog, is beschreven in Dwars Op 77, uitgave van de Historische kring Voorhout.

Bijschrift foto: Het peloton dienstmaten met vooraan uiterst links Henny Griffioen in kokskleding. Foto: Beeldbank HKV / Coll. Griffioen