Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Maandag 6 maart 2023

Contactgegevens
p/a Rijnsburgerweg 4
2215 RA Voorhout
E info@hkv-voorhout.nl

Voorhout, Historische Kring Voorhout

Archief Bloembollencultuur naar HKV

De Voorhoutse afdeling van de Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is jarenlang de oudste vereniging van Voorhout geweest. De in 1895 opgerichte vereniging bestaat niet langer en kort geleden hebben de laatste bestuursleden het laatste deel archief van de KAVB-Voorhout & Omstreken aan de Historische Kring Voorhout in bewaring gegeven.

Vóór de oprichting waren de leden van de KAVB-Voorhout, vrijwel allemaal bloembollenkwekers, nog onderdeel van de afdeling Sassenheim. De lokale afdeling Voorhout verzorgde de belangen van de leden in de breedste zin. Informatie werd verstrekt over ontwikkelingen in het vak zoals zaken betreffende mechanisatie en gewasbescherming. Met de gemeente werd overlegd over bestemmingsplannen in het buitengebied. Er werden ook jaarlijks excursies georganiseerd waarbij de deelnemers kennis konden nemen van hetgeen elders ontwikkeld en toegepast werd. Naar de ALV van de landelijke vereniging ging een afvaardiging die de mening van de leden doorgaf bij stemmingen. Vroeger werd ook de aanleg van mozaïeken in Voorhout georganiseerd en gejureerd, tot vandalisme dat verder onmogelijk maakte. Een praalwagen voor het jaarlijkse bloemencorso werd medegefinancierd. In latere jaren werden de lokale afdelingen Noordwijk, Sassenheim en Warmond opgeheven. Ze sloten zich aan bij Voorhout die daarmee de naam Voorhout & Omstreken (1895) kreeg.
Al eerder zijn grote delen van het archief overgedragen aan de HKV. Dit archief is, onder inventarisnummer 19, beschreven. De oudste aanwezige notulen dateren van 1916. Nog ouder is het Huishoudelijk Reglement van de afdeling Sassenheim uit 1893.
Lees meer over de KAVB: Arie Dwarswaard, Tot groei en bloei gekomen, 1995.

Opheffing
Op 15 april 2016 werd tijdens een algemene ledenvergadering ook in Voorhout besloten de vereniging op te heffen. Er waren toen al veel taken overgenomen door de overkoepelende Kring Bollenstreek van de KAVB. Ook het aantal lokale kwekers nam af en het was bestuurlijk efficiënter om de taken door de grotere kring te laten uitvoeren. Het overblijvende banksaldo werd voor de helft geschonken aan het Bloemencorso en de andere helft aan Stiverbol, de Stichting Veredeling Bloembollen. Daarmee kwam na 121 jaar een einde aan de KAVB-afdeling Voorhout & Omstreken. De oudste vereniging van Voorhout is thans de VIJC, de Voorhoutse IJsclub, opgericht in 1899. Daarna volgen St. Cecilia (1919) en St. Hubertus (1920).

Schenking
Het laatste bestuur van de plaatselijke KAVB, Frans van der Geer (voorzitter), Piet Verdegaal (penningmeester) en Daan Janze (secretaris), besloot om de afdelingsdocumenten, met uitzondering van de financiële stukken die naar het hoofdbestuur in Hillegom gegaan zijn, over te dragen aan de HKV. Onder dankzegging voor het gestelde vertrouwen heeft de HKV-voorzitter Chris Tetteroo de bescheiden kort geleden in ontvangst genomen.