Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Zondag 22 augustus 2021

Contactgegevens
p/a Rijnsburgerweg 4
2215 RA Voorhout
E info@hkv-voorhout.nl

Voorhout, Historische Kring Voorhout

Honderd jaar christelijk onderwijs in Voorhout

Vermoedelijk heeft geen Voorhouter er op 14 april van dit jaar bij stil gestaan dat die dag een eeuw geleden de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van het Christelijk Onderwijs werd opgericht. Het was het begin van honderd jaar christelijk onderwijs in Voorhout. Er mochten zowel hervormde als gereformeerde kinderen naar toe; in die tijd een zeldzaamheid. In Dwars Op 72, de zomereditie van de HKV, beschrijft Arie Dwarswaard de geschiedenis hiervan.

Tot het midden van de 19e eeuw staat de Nederlandse overheid uitsluitend openbaar onderwijs toe. Rooms-katholieke en protestants-christelijke politici ageren er in de tweede helft van die eeuw flink tegen, maar het duurt tot 1917 voordat in de Grondwet de gelijke financiering van scholen van alle gezindten is geregeld. Dit maakt in 1921 de oprichting mogelijk van de vereniging voor christelijk onderwijs in Voorhout. Een jaar later opent de christelijke school aan de Jacoba van Beierenweg de deuren, evenals trouwens de rooms-katholieke Antoniusschool.

Initiatiefnemer is de Nederlands-hervormde predikant ds. P. de Haan. Hij belegt een bijeenkomst om na te gaan of er voldoende draagvlak is voor een eigen schoolvereniging. Het moet voor hem een ontroerend moment zijn geweest, toen op zijn vraag wie met dit initiatief wil instemmen alle 38 aanwezigen gaan staan ter bevestiging. Bijzonder is dat de vereniging er wil zijn voor zowel hervormde als gereformeerde kinderen.

Afgelegen

Op 1 april 1922 begint de school met 49 leerlingen. Eind jaren vijftig begint het aantal kinderen langzaam terug te lopen tot 34 in 1962, ondanks de bouw van behoorlijk wat nieuwe woningen. Een oorzaak van de afname is de afgelegen locatie. In 1968 wordt het schoolgebouw aan de Jacoba van Beierenweg verruild voor een nieuw gebouw tussen de Boerhaavestraat en Linnaeuslaan en komt er ook een nieuwe naam: Boerhaaveschool. In de jaren daarna verdubbelt het aantal lokalen tot zes. Pas in 1985 ontstaat de basisschool, waarbij kleuter- en lager onderwijs integreren en schoolhoofden directeur worden genoemd. De christelijke kleuterschool De Bijenkorf staat sinds 1963 langs de vijver aan de Linnaeuslaan. Dit blijft tot 1983 zo, als de Boerhaaveschool er nog twee lokalen bijkrijgt en de kleuters daar naar toe verhuizen.

Regenboog

De groei van Voorhout gaat door, met name in Oosthout. In 1988 opent de locatie aan de Distelweg, eerst Oosthoutschool genaamd, later Regenboogschool. In 1995 sluit de Boehaaveschool en komen alle leerlingen weer onder één dak. Voorhout blijft bouwen en er is een voortdurend gebrek aan voldoende scholen. Dat geldt voor het openbaar en het bijzonder onderwijs. De gemeente laat een bijzonder complex bouwen aan de Pieter van Slingelandstraat: het Cluster. Er zijn drie scholen ondergebracht en de bovenverdieping bestaat uit appartementen.

Begin 21e eeuw waait er een wind van schaalvergroting door het onderwijs. Het is steeds moeilijker om als zelfstandige vereniging aan alle eisen te voldoen die de overheid stelt. In 2003 fuseren de besturen van tien christelijke basisscholen in de Bollenstreek. Deze ontwikkeling zet nog door en in 2018 volgt een bestuurlijke fusie met het katholieke onderwijs, samen de Sophia Scholen. Een jaar later wordt besloten alle ruim 200 leerlingen onder te brengen in De Regenboog voor protestants-christelijk onderwijs in Voorhout.

Foto: Klassenfoto in 1922 van de Christelijke school aan de Jacoba van Beierenweg. In het midden het hoofd van de school Jacob van den Berghe.