Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Zondag 18 april 2021

Contactgegevens
p/a Rijnsburgerweg 4
2215 RA Voorhout
E info@hkv-voorhout.nl

Voorhout, Historische Kring Voorhout

Leven in VRIJHEID: 75 jaar vrij

Op vrijdag 16 april overhandigde HKV-voorzitter Cok van Steijn aan burgemeester Carla Breuer het eerste exemplaar van Leven in VRIJHEID. De uitgave was oorspronkelijk een gids met foto's van objecten en tekst voor de tentoonstelling over 75 jaar vrijheid. De tentoonstelling zou mede mogelijk gemaakt worden door medewerking van onder genoemde fondsen.
Door covid-19 is de tentoonstelling zowel in 2020 als in 2021 vervallen. De Tentoonstellingscommissie concludeerde dat langer uitstel van de tentoonstelling niet mogelijk was en besloot deze gids, met de blijvende medewerking van de genoemde fondsen, om te bouwen en uit te breiden. Deze 52 pagina's tellende uitgave bevat unieke en niet eerder gepubliceerde foto's.

Vorig jaar is Opdat We Niet Vergeten met een korte geschiedenis van alle oorlogsslachtoffers die een band met Voorhout hadden, in het hele dorp verspreid. Ook deze keer zal de speciale editie, die de naam Leven in VRIJHEID gekregen heeft, bij alle inwoners van Voorhout en leden van de HKV buiten Voorhout worden bezorgd.

Veel aspecten
De uitgave, met een voorwoord van de burgemeester Carla Breuer en voorzitter Cok van Steijn, gaat in op vele aspecten van vrijheid zoals wij die nu kennen en koesteren. In het boekje komen 75 jaar verworven vrijheden in relatie met Voorhout aan de orde zoals het naderend einde van de oorlog, het bevrijdingsfeest, herdenken op 4 en 5 mei, het bezoek van Churchill in 1948, de Indiëgangers, missies, Indiëgangers en de Holocaust Herdenking Levenslicht in 2020. Daarnaast de verworvenheden van recht op vereniging, stemrecht, persvrijheid, recht om te zijn wie je bent (LHBTI) en fusie van Voorhout. Maar ook objecten door de jaren heen die ons herinneren aan bevrijdingsfeesten en andere objecten. Tot slot de relatie Voorhout-vorstenhuis. Drie koninginnen bezochten Voorhout. In de uitgave wordt de vraag gesteld wanneer Koning Willem Alexander Voorhout bezoekt.

Ervaringen
Op vrijdag 16 april heeft burgemeester Carla Breuer het eerste exemplaar in ontvangst genomen. De samensteller en vormgever van de uitgave, Emiel van der Hoeven, vertelde inleidend over de ervaringen van zijn ouders in de bezettingstijd, de situatie op 4 mei en zijn gevoel voor vrijheid. De voorzitter van de HKV, Cok van Steijn, vergeleek de oorlogstijd, de bevrijding en de daarop volgend vrijheid met de cyclus van een tulpenbol. Die moet immers ook eerst door een koude en donkere periode om in het voorjaar als het gewas bovengronds komt van de vrijheid te genieten en een uitbundige schoonheid te tonen. Heel toepasselijk overhandigde hij de burgemeester een prachtige bos dubbele tulpen Sun Lover. Het weer had daar goede nota van genomen en was het kleine gezelschap gunstig gezind. In een stralende voorjaarszon mocht de burgemeester vervolgens het eerste exemplaar van Leven in VRIJHEID in ontvangst nemen. Met grote belangstelling nam ze vervolgens kennis van de inhoud.

Met de onmisbare financiële steun van Fonds 1818, de Rabobank Bollenstreek Coöperatiefonds en het Jacoba van Beierenfonds Teylingen zijn er bijna 8000 exemplaren van deze speciale uitgave gedrukt en met de hulp van vrijwilligers van de 75-jarige Oranje Vereniging Voorhout en leden van de HKV worden die vóór 1 mei overal in Voorhout bezorgd.