Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Zondag 12 juli 2020

Contactgegevens
p/a Rijnsburgerweg 4
2215 RA Voorhout
E info@hkv-voorhout.nl

Voorhout, Historische Kring Voorhout

Geofysisch onderzoek Boekenburg

Voorhout - Dinsdag 7 juli is er door het projectteam dat betrokken is bij hetproject Nieuw Boekhorst een eerste zogenaamd webinar georganiseerd, Daarbij waren meer dan 120 deelnemers digitaal met elkaar verbonden en zij werden geïnformeerd over de status van de bouwplannen voor het zuidelijke gedeelte van de Boekhorstpolder. De bouw van ruim 900 woningen is voorzien voor het gebied tussen de spoorlijn, de Noordelijke randweg, Beukenrode en de trekvaart.

Overeenkomst
Er was ook een vertegenwoordiging van de Historische Kring Voorhout (HKV) aangesloten bij deze informatie voorziening door de vijf marktpartijen en de gemeente. Al eerder hebben leden van de commissie archeologie van de HKV overlegd met ambtenaren, projectontwikkelaars en het communicatiebureau. De HKV wil graag dat in een vroeg stadium archeologisch onderzoek wordt gedaan; met name naar de plaatsen waar kasteel Boekenburg en de Boekhorstmolen hebben gestaan. Er is overeengekomen dat de eerste stap een gericht en gedegen bureauonderzoek dient te zijn. Daarbij wordt vastgesteld wat er over de te onderzoeken objecten is gedocumenteerd. Er kan dan gericht gezocht worden en de resultaten zullen naar verwachting beter zijn. De gemeente Teylingen heeft toegezegd dat dit vooronderzoek nog dit jaar zal plaatsvinden. Daarna zal naar, we hopen, voldoende tijd ter beschikking komen om het veldwerk te doen. Immers de verwachting is in 2024 gebouwd zal gaan worden.

Geofysica
Hoe het veldwerk eruit zal zien is mede afhankelijk van het bureauonderzoek. Een positief aspect is dat Heijmans, een van de partners in het project, een dochteronderneming heeft die beschikt over apparatuur om geofysisch onderzoek te doen. Geofysica is een tak van de wetenschap die van verschillende technieken gebruik maakt om te onderzoeken wat er in de grond verborgen is. Voorbeelden zijn magnetometrie, grond- en 3D-radar en elektromagnetische inductie.

Recht doen
De HKV vertrouwt erop dat de partners in Nieuw Boekhorst serieus zijn in de wens om de historie van het gebied te onderzoeken en zo mogelijk elementen ervan in de bouwplannen zichtbaar te maken. Dat zal het te realiseren gebied verrijken en de meer dan duizendjarige geschiedenis van Voorhout recht doen. Een volgende bijeenkomst over Nieuw Boekhorst vindt na de zomer van 2020 plaats.

Bijschrift foto: Bij een grondradarmeting is het resultaat afhankelijk van het contact met de grond.