Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Maandag 20 april 2020

Contactgegevens
p/a Rijnsburgerweg 4
2215 RA Voorhout
E info@hkv-voorhout.nl

Voorhout, Historische Kring Voorhout

HKV herdenkt oorlogsslachtoffers

Dwars Op Special (nr 907)

In april wordt op alle adressen in Voorhout een bijzondere uitgave bezorgd. Het is een speciale uitgave van de Dwars Op: Opdat we niet vergeten. Het blad is normaal gesproken drie keer per jaar alleen bestemd voor leden van de Historische Kring Voorhout.

Oorlogsslachtoffers

Deze keer is het een uitgave waarin in het kort de geschiedenis beschreven staat van de, voor zover bekende, negenentwintig oorlogsslachtoffers die bij hun leven een binding met Voorhout gehad hebben. Op het monument staan op het Raadhuisplein alleen de namen van de slachtoffers die ten tijde van hun overlijden in Voorhout woonden. Maar veel meer personen verloren hun leven. Geboren in Voorhout, maar elders wonend toen ze slachtoffer werden van het geweld. Ook slachtoffers die niet in Voorhout geboren zijn, maar hier wel hun jeugd hebben doorgebracht. En in enkele gevallen van mensen die hier noch geboren zijn en noch gewoond hebben, maar op het grondgebied van de voormalige gemeente Voorhout zijn omgekomen.
Sommigen waren niet eens ‘in gevecht’ – al streed in die tijd iedereen in zekere zin voor de eigen vrijheid. Anderen kwamen op voor de vrijheid van allen en moesten die moed met de dood bekopen. Deze verhalen laten ons zien hoe kostbaar vrijheid is. Hoe gewone mensen gebukt gingen onder de onderdrukking. En hoe hun leven zomaar een noodlottige wending kon nemen.

Met de crisis waarin we momenteel verkeren, krijgen degenen die hun leven gaven tijdens de bezetting en de strijd om onze vrijheid helaas niet de aandacht die ze verdienen. Vrijwel alle activiteiten rondom 75 jaar Herdenking en Bevrijding zijn op een laag pitje gezet of afgelast.

Veelzeggend

Door onder meer de hulp van de Oranje Vereniging Voorhoutkan deze Dwars Op toch op een verantwoorde manier worden verspreid. Zo wordt er recht gedaan aan het ultieme offer dat deze slachtoffers van oorlog en geweld gebracht hebben.
Het tijdschrift heeft ook daarom de veelzeggende titel Opdat We Niet Vergeten meegekregen. Het wordt in een oplage van ruim 7000 exemplaren rondgebracht.
Vanaf het eerste weekend van mei zal deze Dwars Op ook digitaal in te zien zijn. Op de website https://www.hkv-voorhout.nl/publicaties/do-inzien worden belangstellenden verder geïnformeerd.

Opdat we niet vergeten. Ook na 75 jaar: GA DOOR MET HERDENKEN!