Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Zaterdag 12 oktober 2019

Contactgegevens
p/a Rijnsburgerweg 4
2215 RA Voorhout
E info@hkv-voorhout.nl

Voorhout, Historische Kring Voorhout

Het carillon van Voorhout in ere hersteld

Update bericht 5 juli 2019.

Na een ‘tijdloze periode’ zonder de klokken in de toren van het bestuurscentrum in Voorhout kan elke voorbijganger weer weten hoe laat het is. Een aantal weken geleden waren de uurwerken verwijderd voor onderhoud met als resultaat twee gapende gaten in het metselwerk. Het bladgoud op de wijzers is hersteld en de verlichting is vervangen. In de week van 7 oktober jl. zijn de klokken aan de noord- en zuidkant van de toren weer teruggeplaatst waarmee heel Voorhout dus weer bij de tijd kan zijn.

Tegelijkertijd met het werk aan de uurwerken is het carillon onder handen genomen. Na bezwaren van de HKV en een aangenomen motie van CDA en Groen Links in de gemeenteraad is B&W teruggekomen op een eerder besluit om afscheid te nemen van het carillon.

De firma Eijsbouts verving de hamers van de klokken en maakte de bellen schoon. De klokken zijn gezandstraald en het carillon is vanaf 11 oktober weer te horen. Daarbij klinkt vier keer per uur weer een vrolijk wijsje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

De HKV houdt pleidooi voor behoud carillon

De Historische Kring Voorhout (HKV) heeft op 4 juli jl. tijdens de raadsvergadering voor de Kadernota ingesproken. De vereniging heeft grote problemen met het voorstel van het college van B&W om het carillon in de klokkentoren op het Raadhuisplein buiten gebruik te stellen. Roestvorming wordt door het college als een van de redenen genoemd waardoor kostbaar herstel nodig is. Ook zijn er volgens het college klachten over geluidsoverlast van het klokkenspel.

Tijdens de raadsvergadering wordt, met het gedicht ‘Carillon’ dat Ida Gerhardt in 1941 schreef, helder gemaakt dat de carillonspel emotioneel kan zijn. In 1993 is de toren van het Bestuurscentrum verrijkt met 23 bronzen klokken met een totaalgewicht van 892 kilogram. Na initiële opmerkingen van omwonenden luidt de klok alleen de uren van zes uur in de morgen tot tien uur ’s avonds en speelt het carillon van acht uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds. De HKV is van mening dat het carillon door verreweg het grootste deel van de inwoners wordt gewaardeerd. Voorhout is niet bepaald rijk gezegend met kunst in de buitenruimte. Kunst kent, net als monumenten, materiële en immateriële vormen. Muziek is zo’n immateriële vorm. Het carillon dreigt het dorp nu afgenomen te worden.

Alle bellen uitschakelen?

De argumenten die gebruikt worden snijden weinig hout.

-  In het ontwerp van 1993 staat dat de muziekhamers, compleet met bronzen siermoeren, water- en stofdicht  geconserveerd. Daarbij zal dus geen roestvorming plaatsvinden. Bronzen voorwerpen zullen bij oxidatie alleen groen verkleuren door het aanwezige koper, maar niet vastroesten.

-  Klachten over geluid hebben kort na de installatie geleid tot aanpassingen aan de tijden waarop gespeeld wordt. Van acht uur s ’morgens tot zes uur s ’avonds kan nauwelijks sprake van overlast. Gaan we nu ook de twee carillons van Sassenheim stilzetten? Worden de bellen van spoorwegovergang nu uitgeschakeld? Komt er een verbod op het luiden van de kerkklokken?

-  Een mechanische installatie dient onderhouden te worden. Als de hamers nu vastgeroest zijn is er sprake van een ontwerpfout en behoren de kosten mogelijk elders gedragen te worden.

Karakter Voorhout

Eerder is door de gemeenteraad uitgesproken dat het een speerpunt van beleid is om het eigen karakter van de drie kernen te respecteren. Het klokkenspel is een deel van het karakter van Voorhout geworden. Dat geldt voor de bewoners en alle bezoekers van Kerkzicht en Raadhuisplein. De HKV adviseert de gemeenteraad en het college om de besluitvorming ten aanzien van het Voorhouts carillon te herzien. Bij die besluiten kan de nieuw te vormen gemeentelijke adviescommissie voor kunst en de Historische Kring Voorhout adviseren. De HKV wil ook in dit verband de bewaker zijn van de geschiedenis en het karakter van Voorhout.

Motie

Een motie van het CDA en Groen Links die oproept om het carillon nog dit jaar te reviseren werkveilig en in goede staat te brengen wordt door een meerderheid (13 stemmen vóór en 11 tegen). De motie roept ook op om een meerjarig onderhoudsplan te maken en de eenmalige kosten die de revisie met zich brengt ten laste van het overschot van de begroting van 2018 te brengen.

Hierbij is naar verwachting de toekomst van het carillon zeker gesteld.

Foto's: Kees den Elzen, HKV