Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Dinsdag 3 september 2019

Contactgegevens
p/a Rijnsburgerweg 4
2215 RA Voorhout
E info@hkv-voorhout.nl

Voorhout, Historische Kring Voorhout

Dwars Op verhaalt over de geschiedenis van café Boerhaave

Binnenkort verschijnt het zomernummer van Dwars Op, het tijdschrift van de Historische kring Voorhout (HKV). In dit nummer staat onder andere een verhaal over de geschiedenis van het Stationskoffiehuis Paardekooper, nu Café Boerhaave, aan de Herenstraat. Hiervoor heeft de HKV deze keer Cees en Ellen Kerkvliet geïnterviewd.

Het verhaal voert terug naar de weduwe Anna Wubbe die in 1894 op het adres van het stationskoffiehuis ingeschreven staat.  Anna Wubbe heeft uit haar eerste huwelijk met Dirk van Steijn dan nog vier kinderen die in leven zijn. Haar man Dirk was naast ‘bouwman’ ook uitbater van café De Bonte Koe. Na het overlijden van Dirk in 1882 neemt zijn zoon Jan, uit zijn eerste huwelijk met Cornelia van Westerhoven, De Bonte Koe over. Anna Wubbe hertrouwt in 1893 met de bijna 20 jaar oudere Piet Oomen maar wordt na een jaar alweer weduwe. Gezien haar woonadres in 1894, is het aannemelijk dat zij het stationskoffiehuis is gaan uitbaten.

Café Paardekooper

Anna’s dochter Anna jr. trouwt in 1904 met de Voorhouter Cor Paardekooper. Haar zoon Jan trouwt op dezelfde dag met de zus van Cor, Mien Paardekooper. In 1909 nemen Cor en Anna Paardekooper het café over. Moeder Anna blijft inwonen tot haar overlijden in 1921. Helaas overlijdt Cor’s vrouw Anna jr. al in 1919. Cor blijft achter met acht jonge kinderen. Hij wordt dan gemeenteontvanger en doet het café over aan zijn zus en zwager, Mien en Jan van Steijn, die kinderloos zijn gebleven. Zij verbouwen het gebouw tot hotel-café-restaurant Boerhaave. Er komt een verdieping bovenop ten behoeve van hotelkamers. Cor en de kinderen blijven er wel wonen en als Mien in 1925 weduwe wordt, trekt zij bij haar broer in. De kinderen noemen haar liefdevol ‘Oma Muis’. Cor overlijdt in 1934 in huize Agnes. Oma Muis blijft met de kinderen en het café achter en zij begint ook nog een slijterij-kruidenierszaak in het pand van Lemmers, twintig meter verderop.

Kerkvliet

In 1937 trouwt Jo, de jongste dochter van Cor met de in Hillegom geboren Willem Kerkvliet en zij nemen de slijterij-kruidenierswinkel van oma over. In 1938 wordt het gebouw nogmaals verbouwd zodat de slijterij aan het café kan grenzen. Eigenaar Arthur Klaar laat tussen Boerhaave en het pand van Lemmers (waar nu de Kringloopwinkel is) de aangrenzende panden nummers 59 en 61 bouwen. Hier vestigen zich groenteman Ted van der Maat en klokkenmaker Van Schie. Zij huren de panden ook van Arthur Klaar, die zelf op Herenstraat nummer 67 zijn drogisterij heeft.

Willem en Jo Kerkvliet krijgen acht kinderen en delen de woning boven de slijterij met Oma Muis tot haar overlijden in 1966. Een aantal jaren heeft het grote gezin de hotelkamers zelf nodig. Als Willem Kerkvliet in 1968 het gebouw van Arthur Klaar kan kopen, wordt het pand opnieuw ingrijpend verbouwd met een grote zaal achterin en de hotelkamers boven. Zoon Hans maakt er een dancing van die in de periode 1974-1977 behoorlijke bekendheid geniet in de bollenstreek.

In 1977 nemen Willem en Jo Kerkvliet na veertig jaar afscheid en dragen het stokje over aan de Amsterdamse familie Veenhof. Cees en Ellen Kerkvliet verhuizen met de slijterij naar de overkant.

Het uitgebreide verhaal vinden de leden van HKV in Dwars Op 66 dat begin september op de mat valt.