Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Maandag 7 november 2016

Contactgegevens
p/a Rijnsburgerweg 4
2215 RA Voorhout
E info@hkv-voorhout.nl

Voorhout, Historische Kring Voorhout

Vaandelaanwinsten

Begin november ontving de Historische Kring Voorhout (HKV) twee Voorhoutse vaandels uit een nalatenschap. De HKV is erg gelukkig met deze aanwinst. De in redelijke staat zijnde vaandels maken deel uit van de Voorhoutse geschiedenis. Het betreft de vaandels van St. Urbanus en de St. Jozefsgezellen; niet meer bestaande verenigingen.

Het vaandel van St. Urbanus is van de afdeling Voorhout van de Ned. R.K. Bloemist-, Land- en Tuinbouw Arbeiders Bond. St. Urbanus is een onderafdeling R.K. Volksbond en al voor 1912 opgericht. 

Volgens de Leidsche Courant van dat jaar was St. Urbanus een onderafdeling van de Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond Sint Deusdedit (1904-1968). Op het groene fluweel aan de bovenzijde van het vaandel staat het logo van St.DD, Ned. R.K. Landarbeidersbond. Links ziet men de bloemen en rechts het tuingereedschap. Als voorzitter wordt Cornelis Angevaare genoemd. Wanneer de vereniging ter ziele ging, is niet duidelijk. Na de oorlog komt de vereniging niet meer voor.

De St. Jozefsgezellen zijn opgericht op 27 november 1921. In de Katholieke Illustratie van 30 december 1925 is sprake van ‘het nieuwe vaandel der St. Jozefsgezellen.’ Voluit is de naam van de vereniging R.K. Bouwvakarbeiders Bond St. Joseph. Afd. Voorhout. De firma P.P. Rietfort uit Haarlem maakte het vaandel. Linksboven op het rood fluweel staat onder meer de passer afgebeeld en rechtsboven het wapen van Voorhout. Aan de onderzijde staan links en rechts een lelie. De spreuk luidt: ‘God zegene het eerzame handwerk’. Volgens een kleine foto in de Katholieke Illustratie hoort er een bovenstuk met kruis op het vaandel. Dit kruis ontbreekt. Mogelijk is hiervan een replicatie te maken. Op een foto van de toneelafdeling van de St. Jozefsgezellen (Vader Kolping) staat op de achtergrond het vaandel. Over de schrijfwijze van de vereniging doen vele variaties de ronde. Dit vaandel geeft aan wat de schrijfwijze van de vereniging was.

Volgens het bestuur van de HKV zijn er nog Voorhoutse vaandels in particulier bezit. Graag neemt de HKV deze vaandels, eventueel onder langdurig bruikleen, onder haar hoede. Zo blijven de oude vaandels voor de toekomst behouden. Op termijn heeft de vereniging een vaandeltentoonstelling op het oog.