Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Zondag 28 augustus 2016

Contactgegevens
p/a Rijnsburgerweg 4
2215 RA Voorhout
E info@hkv-voorhout.nl

Voorhout, Historische Kring Voorhout

Open Monumentendag Voorhout 11 september 2016

Iconenschilder Van der Ploeg in de Bartholomeuskerk

Voorhout – Tijdens de Open Monumentendag (OMD) op zondag 11 september schildert de Noordwijker Piet van der Ploeg van 12.00-17.00 uur in de Bartholomeuskerk iconen. In het Boerhaavehuis stelt Anton Marijt zijn collectie van Herman Boerhaave tentoon en in de Kleine Kerk schittert Dick van der Tang. In alle monumenten zijn rondleidingen.

Het woord icoon betekent portret of afbeelding. In de iconografie wordt dan bedoeld Christus, Maria en andere Heiligen. Om de bijbel te verhalen naar de ongeletterde mens heeft men iconen geschilderd met een verhaal erin. Zo zijn alle feestdagen afgebeeld op uitgebreide iconen waar meerder figuren op staan.

De iconen worden geschilderd volgens de oude traditie welke meer dan 1200 jaar oud is: de verf die gebruikt wordt, bestaat uit eigeel vermengd met water of bier en aardpigmenten. Het paneel is van massief hout en bestaat uit een laag linnen geplakt met huidenlijm en 12 lagen krijt.

Kloosterlessen

Van der Ploeg kwam tijdens de verbouwing van een klooster in Amstelveen in 1993 waar cursussen iconen schilderen werden gegeven voor het eerst in aanraking gekomen met iconen schilderen.
Dat pakte hem zo dat het hem niet meer losliet. Hij volgde de lessen van een Russisch Orthodoxe priester in het klooster van de Norbertijnen in Tongerloo (België) en van een Belgische iconograaf in de abdij van de Norbertijnen in Averbode. Nog jaarlijks laat hij zich bijscholen. Een groot deel van zijn vrije tijd vult Van der Ploeg met het schilderen van iconen in het parochiecentrum van de Maria ter Zee kerk in. Afgelopen zomer vond er een expositie onder het motto Barmhartigheid in deze kerk plaats. Van der Ploeg verzorgt ook cursussen in het  Klooster te Heiloo en in de Maria ter Zee-Kerk. De iconen die gedurende deze cursussen zijn geschilderd, worden in 2017 door pastoor Th. Blokland in Noordwijk gewijd.

Naast iconen zijn er symbolen in de kerk en worden rondleidingen gegeven.

Boerhaavehuis en tuin

Voorhouter Antoon Marijt is een fervent verzamelaar van alles wat met Boerhaave te maken heeft. In de Gemeentekamer/Boerhaavekamer toont hij zijn indrukwekkende verzameling iconografie,?boeken, foto’s, prenten, leerboeken, munten, penningen, postzegel en een muntbiljet.

Een hoek van de kamer is ingeruimd voor aquarellen van Carl Deaudey van Voorhoutse  gebouwen. Tevens worden vondsten uit de tuin en de beerput getoond welke te voorschijn kwamen bij de renovatie van het  pand en de reconstructie en aanleg van de schitterende Renaissancetuin met twee berceaus. Rondleiders van de stichting Het Boerhaavehuis vertellen alles over de kruidentuin.

Het Boerhaavehuis, het geboortehuis van Herman Boerhaave (1668-1738), is de (bewoonde) pastorie van de Protestantse Gemeente Voorhout en is zelf niet te bezichtigen.

Kleine Kerk

Dominee E.H. (Ems) Kalkman was vanaf 1951 predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente in Voorhout. Hij nam op 8 juni 1958, nadat hij beroepen was in Waddinxveen, afscheid van zijn Gemeente. Ter gelegenheid van zijn afscheid ontving Kalkman een aquarel met de Nagelbrug en de boerderij van Oostdam van P. Sliedrecht uit 1958. Dominee Kalkman overleed in 2015 in ‘s-Hertogenbosch. Hij is begraven op de begraafplaats van de Kleine Kerk. De aquarel en het doopboek met de aantekening van de aanwezigheid van koningin Wilhelmina liggen in de kerk ter bezichtiging. In de Kleine kerk staat verder een tafel met bijzondere wetenswaardigheden.

Ook de drie Voorhoutse begraafplaatsen (protestants, katholiek en algemeen) zijn zeker de moeite van een bezoek waard.