Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Donderdag 25 augustus 2016

Contactgegevens
p/a Rijnsburgerweg 4
2215 RA Voorhout
E info@hkv-voorhout.nl

Voorhout, Historische Kring Voorhout

Sloop deel Herenstraat Voorhout aanstaande

Voorhout - Binnenkort zal een deel van de Herenstraat ten offer vallen aan de slopershamer. De panden die staan tussen het voormalige parochiehuis, later de Toog en nu Cheers!, en de Prins Bernhardstraat zullen verdwijnen. De huizen genummerd 108 t/m 116a zullen daarmee niet langer medebepalend zijn voor het beeld van de Herenstraat.

Geen van deze panden heeft bij de beoordeling in 2007 voldoende punten behaald om in aanmerking te komen als gemeentelijk monument. Begin september verschijnt Dwars Op 57, waarin de Historische Kring Voorhout (HKV) de regelgeving ten aanzien van gemeentelijk monumenten heeft beschreven. Als naar verwachting dit najaar de sloop begint gaat er ruim 100 jaar bouw- en middenstands-historie verloren. De bouwvergunning is aangevraagd en verleend om op deze plaats winkels met daarboven woningen te bouwen. In de Dwars Op van deze zomer staat naast de beschrijving van deze panden ook een korte geschiedenis.

Herenstraat 108

Het huis op nummer 108 is een vrijstaand woonhuis uit 1895, gebouwd door Petrus Berbée. De voorgevel is vijf-assig, twee ramen links, twee rechts en een prominente voordeur in het midden met daarboven een dakkapel. Rond 1932 is in de rechterzijgevel een extra voordeur gemaakt, een prachtig voorbeeld van ontwerp in de dertiger jaren. Vervolgens is de van oorsprong Belgische familie Verhaegen er komen wonen.

Herenstraat 110-112


Het pand genummerd Herenstraat 110 is in 1900 in opdracht van Maria Prins (1850-1903) gebouwd door de lokale timmerman en metselaar Jan Zuilhof. Maria is een dochter van Leonardus Prins en Margaretha Belt. Links is een winkel met woonhuis gepland dat gehuurd wordt door manufacturier Jos Jansen, later door zijn weduwe Jaantje Jansen en hun zoon Giel. De woning met winkel is éénlaags aan de achtergevel en tweelaags aan de voorkant. De achtergevel heeft een mansardedak en de voorkant een lessenaardak. De voorgevel heeft spekbanden in het metselwerk en rollagen met sierstenen boven de kozijnen. In deze eeuw is het enige jaren galerie voor de Voorhoutse kunstenares Inez Köhler. Daarna mag de Kringloopwinkel het pand gebruiken.

Het naastliggende huis voor het voormalige postkantoor wordt ook in 1900 gebouwd als woning. Ook hier is Maria Prins de opdrachtgeefster. De ramen hebben een gemetselde rollaag met sierstenen en spekbanden in de gevel ter hoogte van de kozijnen. De eerste huurder is melkboer Arie Hoogstraten. Later vestigt zich er bakker Lindeboom, gevolgd door bakker Ammerlaan.

Herenstraat 114
De eerste steen in de gevel van het pand op Herenstraat 114 is gelegd door de opdrachtgeefster Maria Prins en Adriana (Jaantje) van Dam, de latere echtgenote van manufacturier Jos Jansen. De woning is in 1900 gebouwd door de lokale timmerman en metselaar Jan Zuilhof. Van het begin af aan was duidelijk dat hier het kantoor van de Posterijen en Telegrafie gevestigd zal worden. Het was onder andere hulppostkantoor met één toegang en een gangetje naar de kamer van de ‘brievengaarder’. Op 29 augustus 1900 betrekt de brievengaarder Tjakko Dijkhuis het nieuwe pand dat als adres Wijk I-101a heeft. Na zijn overlijden zijn vrouw, juffrouw Dijkhuis (Jacoba Dijkhuis-van der Elst) het postkantoor over en vanaf 1934 is Frans Jozef Geurts postkantoorhouder. Op de dakkapel staat een koperen bekroning met twee bliksemschichten die aangeven dat hier telegrammen verstuurd kunnen worden. Dit embleem, evenals de stenen met jaartal en ‘POSTERIJEN’, zou de HKV graag aan haar collectie willen toevoegen. Het gebouw is éénlaags met zadeldak, heeft een drie-assige voorgevel en een prominente dakkapel.

In 1939 verhuist het postkantoor naar de voormalige burgemeesterswoning naast het raadhuis. Het pand wordt sigarenmagazijn. Makelaar Jos Geurts heeft het in 2000 fraai gerestaureerd en krijgt daar in 2002 de HKV-Restauratieprijs voor.

Herenstraat 116
Het oudste pand, de combinatie is nu genummerd 116 en 116a, dateert van omstreeks 1898. De opdrachtgever voor de bouw is slager Hugo Joannes Rotteveel (1859-1933). In het rechterdeel is rond de eeuwwisseling de ‘vleeschhouwerij en spekslagerij’ gevestigd en aan de linkerkant wordt gewoond. In 1903 neemt A.C. van der Zijden de zaak over en nog later wordt hier geslacht door Bernard en zijn zoon Hein van Velzen. John Voordouw is vanaf 1989 de laatste slager. John vertrekt in 2007 naar (na eerst een tussenstop te hebben gemaakt naar het Jacoba van Beierenhof ) het ‘versplein’ aan de overkant. Oma’s Oorbel volgt de slagerijen op. Intussen is in de voormalige woning eerst viswinkel De Klok gevestigd en daarna het Italiaanse afhaalrestaurant Trattoria da Giorgio.

Straks zijn deze bekende gebouwen verdwenen, wat zal resten zijn foto’s en tekeningen. In de toekomst kan alleen nog, geholpen door de artikelen in de Dwars Op, op papier kennis genomen worden van dit stukje Voorhoutse verleden.