Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Vrijdag 29 januari 2016

Contactgegevens
p/a Rijnsburgerweg 4
2215 RA Voorhout
E info@hkv-voorhout.nl

Voorhout, Historische Kring Voorhout

Sloop boerderij Oostdam

Voorhout – Door de voorgenomen zinloze sloop van de bekende boerderij Oostdam nabij de Nagelbrug door de provincie lopen de gemoederen in Voorhout en daar buiten hoog op. Ook de Bond Heemschut en de Landelijke Vereniging voor Vrijwilligers in de Archeologie laten van zich horen. Op 29 januari 2016 zond de HKV onderstaande brief naar:

Mevrouw C. Breuer, burgemeester van Teylingen,
De heer C.A. Bergen, projectleider bij de Provincie Zuid-Holland en
De heer B. Brekelmans, wethouder Ruimtelijke Ordening Teylingen.

Voorhout, 29 januari 2016.

Geachte mevrouw en heren,

De contacten die in de voorbije dagen door particulieren en door leden van het bestuur van de Historische Kring Voorhout met u (Provincie en Gemeente) zijn gelegd naar aanleiding van de aanstaande de sloop van de boerderij aan de kop van de Herenstraat in Voorhout, getuigen allen van grote betrokkenheid met en zorg om het (weinige) historische erfgoed dat Voorhout nog rijk is.

Weer zal binnenkort een karakteristiek pand in het dorp verdwijnen hetgeen breed wordt betreurd. Het bestuur van de HKV heeft van leden en niet-leden het verzoek gekregen om alles in het werk te stellen het pand te behouden.
Het is met grote spijt dat het bestuur van de HKV heeft moeten vaststellen dat de sloop van de boerderij onafwendbaar is.
Naar het bestuur veronderstelt (en uit de geplaatste hekwerken bij de boerderij valt op te maken) is het ook de bedoeling dat de oude waagschuur nabij de boerderij zal verdwijnen.

Het bestuur doet een zeer dringend beroep op u om de voorgenomen sloop van de waagschuur te heroverwegen. Deze schuur is historisch interessant. In de schuur staat nog een oude waag die het verdient in zijn huidige huisvesting bewaard te blijven.

Op de door de Provincie gemaakte visualisatie van het Nagelbrugproject (turborotonde), zijn in de nieuwe situatie zowel de boerderij als de waagschuur behouden (nog te zien). Dat de boerderij verdwijnt is een feit, maar is het echt noodzakelijk om óók de waagschuur te slopen? Kan deze schuur niet gespaard blijven en in een nieuwe opzet een andere functie krijgen die recht doet aan zijn historie en voorziet in een zinvol nieuw gebruik?
Naar de mening van het bestuur behoeft het niet slopen van de schuur de voortgang van het project reconstructie Nagelbrug niet te belemmeren.

Het bestuur van de HKV is uiteraard bereid hierover met alle betrokken partijen in gesprek te gaan.
Spoedshalve stuur ik u deze ‘oproep’ als bijlage bij een e-mail.

Met belangstelling kijk ik uit naar een spoedige reactie.

C. van Steijn, voorzitter Historische Kring Voorhout.