Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Dinsdag 19 juli 2022

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) tegen wegaanleg.

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) vreest de teloorgang van hoogwaardige bollengrond als er nieuwe wegen worden aangelegd. Ook de uitstoot van stikstof door het autoverkeer kan problemen veroorzaken.

Na overleg met gemeenten oppert de provincie Zuid-Holland in een notitie de aanleg van verschillende nieuwe wegen in de Duin- en Bollenstreek. Zo wordt voorgesteld de Leimuiderweg (N207) bij Hillegom via een aftakking naar de Beeklaan te verbinden met de provinciale weg N206. „Los van de dure infrastructurele kunstwerken, zoals een spoorwegonderdoorgang en enkele viaducten, gaat dit ten koste van veel eerste klas bloembollengrond”, stelt CHG-voorzitter Alfred Pop in een brief aan Gedeputeerde en Provinciale Staten van Zuid-Holland. Over compensatie van die bollengrond wordt volgens hem niet gerept. Bovendien constateert hij dat de Duinpolderweg – een project waar de provincie Noord-Holland eerder de stekker uittrok – zo via een achterdeur weer op de tekentafel terechtkomt. Gelijktijdig meent het genootschap dat er onvoldoende geld beschikbaar is om deze weg aan te kunnen leggen.

Economie
Het CHG vindt het kwalijk dat zakelijke belangen bij het oplossen van de verkeersproblemen in de provinciale notitie de boventoon voeren. „We constateren dat het rapport zwaar leunt op het element economie, terwijl natuur, milieu, landschap en cultuurhistorie als sluitpost worden gezien en onvoldoende in de afwegingen zijn meegenomen”, aldus Pop. Volgens het CHG moet veel meer naar goed en snel openbaar vervoer worden gekeken als oplossing, in plaats van de aanleg van nieuwe wegen.

Met het doortrekken van de 2e Poellaan in Lisse naar de snelweg A44 heeft het genootschap overigens minder moeite als er maar ’voldoende rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische en landschappelijke elementen’. CHG beseft dat deze weg van belang is voor de toekomstige verkeersafwikkeling als in Lisserbroek een grote nieuwe wijk verrijst en het bedrijventerrein in Lisse wordt uitgebreid.
 

Effecten
Ook kan deze verbinding de Van Pallandtlaan in Sassenheim ontlasten. De conclusie van de provincie dat een grotere rotonde met fietstunnel op de kruising van Hoofdstraat, Heereweg en N443 dan nog steeds van belang is, onderschrijft CHG niet. De effecten van het doortrekken van de 2e Poellaan op de verkeersafwikkeling op de Van Pallandtlaan zijn immers nog niet duidelijk. Mogelijk is de verbetering van de rotonde helemaal niet nodig. Daarnaast voorziet CHG een ander probleem. „Er wordt voorbijgegaan aan de veiligheid en de leefbaarheid van de wijk voor de bewoners van Sassenheim Noord”, stelt Pop in zijn brief aan de provincie.

Ongewenst
De wens om op lange termijn de parallel aan de Teylingerlaan en de ’s-Gravendamseweg een extra verbinding tussen de N208 (Heereweg/Hoofdstraat) en N206 (Katwijk/De Zilk) te maken, noemt CHG nu al ’ongewenst’. Dat gaat niet alleen gaat het ten koste van hoogwaardige bollengrond, meent het genootschap. „Het plan zou ook een ongewenste doorsnijding betekenen van de Halle, Boekhorstpolder en de Beekpolder met haar unieke cultuurhistorie en landschapspatronen”, aldus Pop.

Meer asfalt in de regio - over acht tot vijftien jaar - leidt volgens het genootschap tot een aanvullend probleem: de uitstoot van stikstof. CHG wijst erop dat binnen tien jaar de uitstoot van stikstof in de regio met 47 procent moet zijn gereduceerd. „Onduidelijk is hoe men hieraan gaat voldoen”, aldus Pop.

Bron LD 19 juli 2022