Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Maandag 15 november 2021

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Onderzoek naar de dorpen van Rijnland tijdens de revolutiejaren 1780-1815

In de eerste week van november is de Week van de Leidse Geschiedenis gehouden met daarin een symposium over Leiden tussen Patriotten en Koninkrijk. Politiek, cultuur en beeldvorming.

Ondergetekende hield op dit symposium een lezing over de Bataafse omwenteling  in Leiderdorp op basis van enkele eerder gepubliceerde  artikelen. Het archiefonderzoek naar Leiderdorp gaf al enig inzicht in de  contacten die er met de dorpen in de regio waren. Zo initieerde Leiderdorp in 1795 een reeks vergaderingen met 24 dorpen van Rijnland om te beraadslagen over ‘hoe te handelen’ met alle plotselinge veranderingen. Dit zette me aan het denken over vervolgonderzoek naar deze turbulente periode in het baljuwschap Rijnland, dat in ieder dorp zijn eigen dynamiek liet zien.

In de afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan naar de revolutiejaren in de steden maar veel minder naar die van de dorpen op het platteland.  Hierin is een flinke inhaalslag te maken voor lokaal historisch onderzoek. Tussen dorpen bestonden grote verschillen waar in veel gevallen onvoldoende over bekend is. Over ieder dorp zijn veel vragen te stellen. Hoe groot was het lokale patriotse enthousiasme en hoe pakte dat uit voor de onderlinge verhoudingen. Hoe werd er omgegaan met de toename van politieke zeggenschap, de verzelfstandiging van de ambachten, het kiezen van afgevaardigden naar het Volk van Holland (Staten van Holland) en de Nationale Vergadering (en zijn opvolgers). De Bataafse Revolutie was het startsein voor ongekende  hervormingen die nog jaren zouden voortduren. Wat is er in deze periode op te merken aan verandering  en continuïteit. Veel vragen waarop nog lang niet alle antwoorden zijn gegeven. 

Ik heb een aantal vragen aan de vele verenigingen die van het platform Rijnland Geschiedenis gebruik maken:
-        Wat is er per ambacht al onderzocht en/of geschreven over deze periode.
-        Wie is geïnteresseerd om onderzoek te gaan doen naar het eigen ambacht en daar een artikel over te schrijven.
-        Een vervolg ligt voor de hand, namelijk een vergelijkend onderzoek van alle lokale studies. Wie weet kan hier nog eens een publicatie uit volgen.

Reacties graag naar Edward Sodderland, ew.sodderland@casema.nl

Tel. 06-25181095