Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Woensdag 28 april 2021

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Koninklijke onderscheiding voor Aad van der Geest

De heer A.J.M. (Aad) van der Geest (69) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van der Geest is al jarenlang actief op het gebied van geschiedenis, archeologie en etymologie. Niet alleen in zijn woonplaats Sassenheim, maar ook in Lisse en zelfs op regionaal en landelijk niveau. De heer Van der Geest is vanaf de oprichting van de Stichting Oud Sassenheim (SOS) in 1990 actief als vrijwilliger voor de stichting. In deze rol heeft hij onderzoek verricht en verhalen geschreven. Hij is voorzitter van de werkgroep Historie en weet veel van de geschiedenis en archeologie van het dorp en de streek.

De heer Van der Geest heeft meegewerkt aan en belangrijke bijdragen geleverd aan de inventarisatie en beschrijving van cultuurhistorische waardevolle objecten in het buitengebied van Sassenheim ten behoeve van de Cultuurhistorische Atlas van de Duin- en Bollenstreek. Sinds een aantal jaar is hij lid van de Werkgroep Ruimtelijk Ordening van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG).

Namens het CHG neemt hij deel aan de werkzaamheden in de ELO-Klankbordgroep Bodemverstoringen Bollenstreek. Begin jaren ’80 werd de heer Van der Geest lid van de Archeologische Werkgroep Nederland (AWN). Hij was correspondent voor de gemeente Sassenheim en thans voor de gemeente Teylingen. In deze hoedanigheid heeft hij, ook mede namens Stichting Oud Sassenheim, de beleidsontwikkeling van de gemeente Teylingen met betrekking tot archeologie kritisch en opbouwend gevolgd en becommentarieerd.

De heer Van der Geest is als vrijwilliger ook actief geweest voor Vereniging 'Oud Lisse' (VOL). Hij voerde veel etymologisch en archeologisch onderzoek uit en schreef hierover een aantal artikelen in het Nieuwsblad van de vereniging. De heer Van der Geest heeft zijn sporen op het gebied van de archeologie zeker verdiend.