Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Donderdag 2 maart 2017

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Nieuw boek over de archeologie van de Duin- en Bollenstreek

In april verschijnt "Het verleden van de Velden", een nieuw publieksboek over de archeologie van de Duin- en Bollenstreek. Het onthult de lange tijd onderbelichte archeologische rijkdom van dit oude land.

Wie beseft dat de eerste bewoners, van wat wij nu de Duin- en Bollenstreek noemen, al zo’n 5000 jaar geleden arriveerden? Intrigerende voorwerpen, gevonden tijdens het afgraven van de oude duinen, maken duidelijk dat dit in de prehistorie allerminst een onbewoond gebied was. Onderzoek in de laatste jaren ten noorden van de Rijnmonding heeft veel nieuwe gegevens opgeleverd over de dynamiek van deze streek in de Romeinse tijd en vroege middeleeuwen. De vele verdwenen en nog bestaande kastelen zijn een duidelijke aanwijzing voor de rol die de streek in de late middeleeuwen speelde, in de tijd dat het graafschap Holland werd gevormd.

Al met al reden genoeg om de archeologische gegevens van dit tamelijk onbekende, maar belangrijke gebied op begrijpelijke en aantrekkelijke manier op een rijtje te zetten en zo de laatste stand van kennis vast te leggen.

Archeoloog
Auteur Jeroen van Zoolingen is geboren in Leiden en groeide op in de Duin- en Bollenstreek. Al vroeg ontwikkelde hij interesse in de archeologie van de streek. Hij studeerde Archeologie en Prehistorie aan de Universiteit Leiden en is sinds zijn afstuderen werkzaam als archeoloog in West-Nederland. Het idee om “Het Verleden van de Velden” te schrijven ontstond al in 2011. Verschillende musea, depots, bedrijven, verenigingen en particulieren leverden een vrijwillige bijdrage. Alleen dat al is iets waar de Duin- en Bollenstreek trots op mag zijn!

Het Verleden van de Velden
“Het Verleden van de Velden” is in de eerste plaats geschreven voor de streekbewoners. Het 152 pagina’s tellende boek is overzichtelijk, begrijpelijk en rijk geïllustreerd. Toch is er geen aspect en geen vondst of vindplaats van belang weggelaten, waardoor het ook een volledig overzichtswerk is. Iedere streekbewoner tussen Rijn en Spaarne, maar ook iedere archeoloog met belangstelling voor het westelijk kustgebied, kan in dit boek alles vinden over de lange tijd onderbelichte archeologische rijkdom van dit oude land.

Op 3 april wordt het eerste exemplaar van het boek gepresenteerd aan de conservator prehistorie van het Rijksmuseum van Oudheden.

Vanaf 4 april is het boek te verkrijgen in enkele boekhandels in de Duin- en Bollenstreek en via www.hetverledenvandevelden.nl
De winkelprijs bedraagt €19,50.

Informatie
Het Verleden van de Velden.
Uitgave: Triquetra, Noordwijkerhout, 2017. ISBN: 978-90-903-0201-0
Prijs: € 19,50.
Website:     www.hetverledenvandevelden.nl
E-mail:        info@archeologieduinenbollenstreek.nl
Facebook:   www.facebook.com/VerledenVelden
Twitter:       @VerledenVelden