Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Zaterdag 17 september 2016

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Expositie bodemvondsten Looiersplein Leiden

Kruiken, pijpjes, dierlijke botten en knopen. Dat is recent in de bodem aangetrofen bij het Leidse Looiersplein en Waardgracht.

De vond­sten wor­den de ko­men­de twee we­ken ten­toon­ge­steld in buurt­ka­mer de Meel­box, de ont­moe­tings­plek aan het plein­tje voor be­wo­ners uit de Ha­ven­wijk.

Op en rond het ter­rein van de Leid­se Meel­fa­briek wordt de ko­men­de ja­ren drif­tig ge­bouwd. En ie­der bouw­werk moet ver­plicht voor­af wor­den ge­gaan door ar­che­o­lo­gisch bo­dem­on­der­zoek. Dat heeft de fir­ma IDDS ook ge­daan op de plek bij het Looi­ers­plein waar cor­po­ra­tie Duwo een ap­par­te­men­ten­com­plex laat ver­rij­zen. Ove­ri­gens wordt het bouw­plan nog steeds ju­ri­disch aan­ge­voch­ten door een groep buurt­be­wo­ners.

Met zes gro­te wand­pla­ten en een vi­tri­ne vol voor­wer­pen uit de 16de tot de 19de eeuw, is een se­lec­tie ge­maakt van wat af­ge­lo­pen au­gus­tus naar bo­ven is ge­ko­men. Een zeld­za­me, Duit­se steen­goed­kruik ver­dient vol­gens de or­ga­ni­sa­to­ren een apar­te ver­mel­ding. Meel­box is op werk­da­gen van 10.30 tot 12.00 uur open en ’s za­ter­dags van 14.00 tot 17.00 uur.

Bron: Leidsch Dagblad