Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Vrijdag 18 maart 2016

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

De Jonge Rembrandt in pand Langebrug 89 te Leiden

Cen­trum­ma­na­ge­ment, Lei­den Mar­ke­ting en de ge­meen­te Lei­den hu­ren het pand Langebrug 89 in Leiden om het open te stel­len voor in Rem­brandt geïn­te­res­seerd pu­bliek. Over een week laat het ont­wer­pers­duo Kolk & Kus­ters er de re­sul­ta­ten zien van hun on­der­zoek naar Rem­brandts kleur­ge­bruik. En dat is een be­te­re be­stem­ming voor dit pand­je dan de il­le­ga­le kwe­ke­rij, die door de po­li­tie werd op­ge­rold.

Lan­ge­brug 89 is na­me­lijk de plek waar Rem­brandt van Rijn en Jan Lie­vens in 1619 hun eer­ste schil­der­s­les­sen kre­gen bij hun leer­mees­ter Ja­cob van Swa­nen­burgh, die er zijn wo­ning en ate­lier had. Er staan vaak ge­schie­de­nis­lief­heb­bers voor het pand­je met de trap­ge­vel, be­zig aan een stads­wan­de­ling.

Na de ex­po­si­tie van Kolk & Kus­ters gaat de net op­ge­rich­te stich­ting ’De Jon­ge Rem­brandt' hier het ver­haal van Rem­brandt ver­tel­len.