Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Donderdag 25 februari 2016

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Groot onderhoud Sint-Bavokerk in Oud Ade

Vo­rig jaar werd er in een paar we­ken tijd al meer dan 60.000 euro ge­do­neerd voor het groot on­der­houd. Hoe bij­zon­der is de Bavo, dat dor­pe­lin­gen zo in de bui­del tas­ten? ,,Men­sen wil­len de kerk niet kwijt'', legt Van Seg­ge­len uit. ,,Als de kerk weg is, is het dorp weg. Aan do­na­ties heb­ben we 90.000 euro bin­nen. Een he­le­boel ge­vers zijn niet eens ka­tho­liek, maar vin­den toch dat het ge­bouw moet blij­ven staan. En daar­naast heeft de kerk na­tuur­lijk ge­woon een func­tie. Voor rou­wen, trou­wen en de we­ke­lijk­se dien­sten. Men­sen zijn er eng mee.’’

De Bavo­kerk staat nog in de stei­gers, maar niet meer voor lang. De voor­zit­ter van de be­heer­com­mis­sie legt uit dat de west­kant na­ge­noeg klaar is en de stei­ger daar al weg is. Aan de to­ren wordt de laat­ste hand ge­legd en de oost­kant is een kwes­tie van een raam af­wer­ken en voeg­werk. ,,Ik denk dat het nog een week of twee duurt.’’

Ook wat het geld be­treft ziet Van Seg­ge­len het zon­nig in. De be­no­dig­de 110.000 euro aan do­na­ties gaan Oud Ade en Rijp­we­te­ring red­den, voor­spelt hij. ,,We heb­ben ook een sub­si­die van het Rijk van 144.000 euro ge­kre­gen.’’ Zo is het hele be­drag van 254.000 euro straks bin­nen.