Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Donderdag 18 februari 2016

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Burchtheuvel nu ook officieel beschermd

Het is of­fi­ci­eel: de heu­vel on­der de Burcht in Lei­den is een ar­che­o­lo­gisch mo­nu­ment. Daar­mee ge­niet de uit klei en zo­den op­ge­wor­pen heu­vel, ook wel mot­te ge­noemd, nu ook de be­scher­ming die de burcht zelf als rijks­mo­nu­ment ge­niet sinds 1968. De Rijks­dienst voor het Cul­tu­reel Erf­goed stuur­de het for­me­le pa­pier­werk voor de mo­nu­men­ten­sta­tus gis­te­ren na­mens de mi­nis­ter van OCW naar de ge­meen­te Lei­den.

De Burcht van Lei­den is een van de best be­waar­de voor­beel­den van een mot­te­kas­teel. In zijn ste­nen vorm da­teert hij uit hal­ver­we­ge de der­tien­de eeuw, en is hij mo­ge­lijk in op­dracht van Flo­ris V (1256 – 1299) ge­bouwd. Een deel van het bouw­werk be­staat ook nog uit de oor­spron­ke­lij­ke ste­nen. De heu­vel is ech­ter veel ou­der: op­ge­gra­ven hout­con­struc­ties uit de heu­vel da­te­ren uit het eind van de ne­gen­de eeuw.

Ar­chief­fo­to Hiel­co Kui­pers