Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Zondag 14 februari 2016

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Boek over Theo Bosman, Hoogmade (1883-1953)

Historicus Hans van der Wereld heeft een boek geschreven over de Hoogmadese hoofdonderwijzer Theo Bosman, die van 1925 tot 1943 de plaatselijke parochieschool bestierde. 

Bosman was een markante persoonlijkheid in de geschiedenis van Hoogmade. Hij was niet alleen hoofdonderwijzer, maar genoot ook landelijke faam als componist van meer dan duizend volks- en kinderliedjes. Daarnaast componeerde hij religieuse liederen en enkele missen.

Tijdens de oorlogsjaren begaf Bosman zich op glad ijs, door toe te treden als rentmeester van de Stichting Erven Cornelis Sprongh, die op dat moment onder NSB-beheer stond. Bosman trachtte zo te voorkomen dat er nog meer nationaalsocialistische invloed in Hoogmade zou komen.

In het boekje van Van der Wereld wordt dit alles uitgebreid beschreven. Het boek besluit met met een verhaal over de naoorlogse problematiek en over de "dorpsrel", die de kop op stak toen in Hoogmade een laan naar Theo Bosman werd genoemd.

Het boek, geïllustreerd met een aantal nooit eerder gepubliceerde foto's uit familiebezit van Bosman, kan gezien worden als een nieuw stukje geschiedschrijving van Hoogmade.

Belangstellenden voor dit boekje kunnen dat doorgeven aan de auteur, hansvanderwereld@gmail.com die dat doorgeeft aan de uitgever. Belangstellenden krijgen bericht van de uitgever, Boekscout in Soest, wanneer het boek beschikbaar is.