Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Zaterdag 13 februari 2016

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Dubbel leenbedrag monumenten

Mo­nu­men­tenFonds 1818 heeft het be­drag ver­dub­beld dat ei­ge­na­ren van ge­meen­te­lij­ke mo­nu­men­ten en (rijks)mo­nu­men­ta­le ker­ken kun­nen le­nen voor res­tau­ra­tie, her­be­stem­ming en ver­duur­za­ming van hun be­zit. Zij kun­nen nu aan­klop­pen voor be­dra­gen tot 400.000 euro.

Tot de ver­ho­ging werd be­gin dit jaar be­slo­ten om het in stand hou­den van mo­nu­men­ten in de re­gio een ex­tra sti­mu­lans te ge­ven. Een nieu­we be­stem­ming kan ge­bruik en daar­mee de op­ties voor be­houd ver­gro­ten. In aan­mer­king ko­men mo­nu­men­t­ei­ge­na­ren uit Delft, Den Haag, Hil­le­gom, Kat­wijk, Lei­den, Lei­der­dorp, Leid­schen­dam-Voor­burg, Lis­se, Mid­den-Del­f­land, Noord­wijk, Noord­wij­ker­hout, Oegst­geest, Pijn­ac­ker-Noot­dorp, Rijs­wijk, Tey­lin­gen, Voor­scho­ten, Was­se­naar, Zoe­ter­meer en Zoe­ter­wou­de.