Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Woensdag 16 december 2015

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Onderzoek naar nederzetting late IJzertijd in Katwijk

Een proefsleuvenonderzoek in 2014 op bedrijventerrein Klei-Oost Zuid in Katwijk, heeft allerlei aanwijzingen van een nederzetting uit de late IJzertijd en vroeg-Romeinse tijd opgeleverd. De ar­che­o­lo­gen stuit­ten op paal­spo­ren, kui­len en grep­pels, maar ook dier­lij­ke bot­ten, aar­de­werk en (bak)steen.

De ne­der­zet­ting ligt in de top van het duin, staat in het on­der­zoeks­rap­port van het be­drijf Ar­chol. ’Op de flan­ken en de voet zijn ak­ker­tjes en een wa­ter­punt aan­ge­trof­fen', schrij­ven ze. De on­der­zoe­kers had­den het ge­bied ver­deeld in meer­de­re stuk­ken. Een aan­tal ge­bie­den heeft niets op­ge­le­verd om­dat het gaat om ’een ge­bied dat te dy­na­misch is ge­wee­st' door­dat de zee of de loop van de Oude Rijn be­wo­ning on­mo­ge­lijk maak­te. 'Te­vens biedt de lo­ca­tie de ge­le­gen­heid om be­wo­ning in re­la­tie tot het land­schap te be­stu­de­ren.’

Een paar we­ken ge­le­den von­den ar­che­o­lo­gen tij­dens op­gra­vin­gen bij de In­du­strie­weg in Kat­wijk nog een men­se­lijk ske­let, ser­vies­goed, ge­de­co­reerd aar­de­werk en ste­nen dak­pan­nen uit de Ro­mein­se tijd.