Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Woensdag 9 december 2015

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Kasteel Endegeest in de verkoop

Ze hadden het keurig uitgedacht: kasteel Endegeest in Oegstgeest zou het financiële fundament zijn onder een stichting Stadsherstel, die in Leiden en omgeving monumenten ging opknappen. Die stichting, waar Leiden vier jaar geleden miljoen euro voor over had, had dan geen bijdrage van de gemeente meer nodig. ,,Want het kasteel is spic en span opgeknapt én het is onbelast: daar kun je geld op lenen’’, zegt bestuurslid Wim Eggenkamp.

Met de verkoop van kasteel Endegeest doet Leiden zichzelf en de regio tekort, vindt Wim Eggenkamp, bestuurslid van de beherende stichting en rijksadviseur cultureel erfgoed. Want met dat kasteel kan een stichting Stadsherstel heel veel monumenten opknappen, zonder steeds bij gemeenten te hoeven aankloppen voor geld.

Zon­ne­vy­l­le, Eg­gen­kamp en pen­ning­mees­ter Bart van der Poel za­gen de toe­komst van het kas­teel én van de op te rich­ten stich­ting Stads­her­stel zon­nig in. Kas­teel En­de­geest zou wor­den in­ge­bracht in die stich­ting. Met de an­de­re deel­ne­mers - wel­zijns­or­ga­ni­sa­tie Li­ber­tas en stich­ting Di­o­ge­nes - zou­den ze twin­tig mo­nu­men­ten heb­ben en daar­mee in aan­mer­king ko­men voor de sta­tus van Pro­fes­si­o­ne­le Or­ga­ni­sa­tie voor Mo­nu­men­ten­be­heer. Zo’n POM krijgt ge­mak­ke­lij­ker en snel­ler sub­si­die voor de res­tau­ra­tie van mo­nu­men­ten.

Maar de droom ligt in dui­gen. 

Bron: Leidsch Dagblad 9-12-2016