Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Vrijdag 27 november 2015

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Leidse bouwarchief wordt compleet gedigitaliseerd

Het Leid­se bouw­ar­chief wordt com­pleet ge­di­gi­ta­li­seerd. Het gaat om on­ge­veer een ki­lo­me­ter aan te­ke­nin­gen die on­der de scan­ner gaan.

Na de sca­nope­ra­tie kun­nen Leid­se huis­ei­ge­na­ren over an­der­half jaar de bouw­te­ke­ning van hun ei­gen wo­ning of ap­par­te­ment on­li­ne be­kij­ken. Ook wordt het werk van Leid­se amb­te­na­ren mak­ke­lij­ker. Door de di­gi­ta­le op­slag kun­nen ze snel­ler een bouw­ver­gun­ning ver­le­nen. Per jaar ko­men on­ge­veer 20.000 (ver)bouw­aan­vra­gen bin­nen bij de af­de­ling Bou­wen en Wo­nen.

,,Het uit­le­nen van bouw­dos­siers en de re­gi­stra­tie hier­van is heel ar­beids­in­ten­sief werk'', weet Wim Blok van de ge­meen­te. ,,Door de di­gi­ta­li­se­ring kun­nen we ef­fi­ciën­ter wer­ken.’’