Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Woensdag 7 oktober 2015

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland

Anatomisch Theater Boerhaave genomineerd

Het Ana­to­misch The­a­ter in Mu­se­um Boer­haave is ge­no­mi­neerd voor de Brit­se De­sign Week Awards. Het Utrechts bu­reau Tin­ker ima­gi­neers be­dacht de au­dio­vi­su­e­le voor­stel­ling en is ge­se­lec­teerd door een vak­ju­ry in de ca­te­go­rie 'di­gi­tal in­stal­la­ti­ons'. In zes mi­nu­ten krijgt het pu­bliek een in­tro­duc­tie op zes eeu­wen we­ten­schap.

Het pu­bliek neemt plaats in de hou­ten ban­ken van het the­a­ter, dat geïnspi­reerd is op de be­roem­de ana­to­mie­col­le­ges in de 17de eeuw. Ver­vol­gens komt het 'The­a­t­rum Ana­to­mi­cum' tot le­ven met be­hulp van pro­jec­tie op wan­den, pla­fond en het li­chaam op de snij­ta­fel in het mid­den.

In de ca­te­go­rie 'Di­gi­tal In­stal­la­ti­ons for Ex­hi­bi­ti­ons, Re­tail or Of­fi­ces' neemt het Ana­to­misch The­a­ter het op te­gen drie an­de­re in­ter­na­ti­o­na­le ont­wer­pen.

Op 25 no­vem­ber zul­len de win­naars be­kend ge­maakt wor­den in het Round­hou­se in Lon­den.