Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Zondag 30 mei 2021

Contactgegevens
Martinus Houttuynhof 63
2341 PP Oegstgeest
T 071-5154387
E secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl

Oegstgeest, Historische Vereniging Oegstgeest

Het voorjaarsnummer van 2021 is verschenen

Tweemaal per jaar verschijnt het tijdschrift Over Oegstgeest, een uitgave van de Historische Vereniging Oegstgeest (voorheen Vereniging Oud Oegstgeest). Leden krijgen het tijdschrift in de brievenbus. Voor andere geïnteresseerden is het te koop bij de Oegstgeester boekwinkels.

Zoals gebruikelijk is er in het meinummer aandacht voor de Tweede Wereldoorlog. Deze keer met het schokkend relaas van een aanval van twee Duitse gevechtsvliegtuigen op een colonne militaire voertuigen bij de Postbrug op 10 mei 1940, met fatale gevolgen voor vele inzittenden. Het artikel sluit af met de pijnlijke constatering dat ter plaatse niets meer aan dit voorval herinnert. Markante ‘rechtgeaarde, geboren en getogen’ Oegstgeestenaar Henk Hogervorst wordt geportretteerd. Er is een bijdrage over de pionierende winkelier Jac. van der Schrier, een van de eerste winkeliers aan de De Kempenaerstraat. Voorts een portret van Daniel Theodoor van Endegeest. Naast bewoner van het gelijknamige kasteel speelde hij een belangrijke rol bij de droogmaking van het Haarlemmermeer en hij leverde daarmee een bijdrage aan de bescherming van Oegstgeest tegen het water. Ten slotte een artikel over archeologisch luilekkerland Oegstgeest met daarin aandacht voor objecten uit zowel steentijd, als bronstijd, als middeleeuwen.