Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Dinsdag 21 juni 2022

Lisse, Cultuur-Historische Vereniging "Oud Lisse"

Leren van het landschap

Lezing bij Vereniging Oud Lisse over

‘Leren van het landschap’,
Kennis van het historisch landschap geeft mogelijkheden voor moderne problemen

De Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse” organiseert een lezing door Drs. Menne Kosian over de geschiedenis van het landschap in onze regio en de lessen die we daaruit kunnen trekken. De lezing vindt plaats op dinsdag 21 juni 2022 vanaf 20:00 uur in ’t Poelhuys. Niet voor niets op die locatie, want deze avond besteden we ook aandacht aan het nieuwe onderzoek dat Vereniging “Oud Lisse” is gestart naar het de geschiedenis van de Lisserpoelpolder.  

Het landschap van West-Nederland wordt gekenmerkt door laaggelegen veengebieden en (grote) steden. In een periode van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling staat dit typisch Hollandse landschap sterk onder druk. Drastische maatregelen zijn nodig om het land droog en veilig te houden. Dit kan ten koste gaan van de eigenheid van dit landschap, en de cultuurhistorische waarde hiervan.

Deze bedreigingen zijn echter niet nieuw voor Nederland. Vanaf dat de Romeinen grootschalig begonnen te ontginnen werd het land bedreigd en zijn er grote landschappelijke veranderingen opgetreden. Mensen moesten hierop in het verleden al reageren. Kennis over deze veranderingen en over hoe mensen zich daaraan aanpasten kan nu helpen bij het ontwikkelen van streekeigen oplossingen. Veel van deze kennis kan verkregen worden uit landschapsarcheologisch onderzoek en bestudering van oude kaarten en schilderijen. Met deze kennis kan erfgoed ook ingezet worden om een bijdrage te leveren aan omgevingsplannen of als streekeigen inspiratie voor moderne ingenieurs. Juist het gebied rond Lisse kan een sterke inspiratie vormen: al eeuwen verhouden zich mensen hier tot de strandwallen en duinen, de enige doorgangsroute noord-zuid door Holland, en een dynamisch veenlandschap met gevaarlijke meren. Kennis over hoe ze dit deden kan bijdragen voor oplossingen voor de toekomst, ook in andere gebieden in Nederland.

Menne Kosian (1964) studeerde Mediterrane archeologie, Oude geschiedenis en Logica aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is werkzaam als onderzoeker Ruimtelijke Analyse bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Zijn onderzoeksfocus ligt vooral bij historische (water)systemen, stedelijke ontwikkeling en maritieme landschappen.

Plaats: ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, Lisse. De zaal is open vanaf 19:30 uur. Het programma start om 20:00 uur.

-------------------------

Fotobijschriften:

  • Uitsnede uit de kaart ’T Hoogheymraedschap van Rhynland uit 1687 door Johannes Dou.

Contactinformatie. Helmi Beijsens, Cultuur-Historische Vereniging “Oud Lisse”, 1e Havendwarsstraat 4, 2161 HG Lisse, info@oudlisse.nl.