Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Woensdag 5 mei 2021

Contactgegevens
Archimedesweg 1
2333 CM Leiden
T (071) 306 30 71
E archief@rijnland.net

Hoogheemraadschap van Rijnland

Ook de lokale waterstaat kost geld - nieuw historisch artikel over polderrekeningen

‘Comt Ary Dirksz. Cozijn over een jaar maalloon, van de Veender poldermolen, staande opde Poelwijk, volgens de conditiën van bestedinge een somme van 95:0:0’, (…) ‘Comt Wouter Ariensz. vander Meer, meester timmerman opde Oude Ade, over geleverde materialen en verdient arbeijdsloon aande voorsz. gecombineerde polders gelevert ende verdient, volgens specificatie 69:3:8’.

Twee willekeurige posten uit de rekening van de Veender- en Lijkerpolders onder Alkemade en Esselijkerwoude over het jaar 1722. Zoals elk jaar hielden de poldermeesters van deze gecombineerde polders ook in het voorjaar van 1723 een zogenaamde zitdag om de rekening van het afgelopen jaar op te maken. Iedereen die geld te vorderen had op het polderbestuur kon op die dag zijn declaratie indienen en kreeg in contanten uitbetaald.

Dit is het begin van een nieuw artikel over polderrekeningen dat naar aanleiding van het digitaliseren en beschikbaar stellen van de polderrekeningen is geschreven.

Het volledige artikel is te lezen op onze website in de rubriek 'Uitgelicht' .