Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Dinsdag 16 februari 2016

Historische Vereniging Oud Leiden

Tochtje langs oude Leidse geveltekens

Een wan­del­rou­te langs his­to­ri­sche Leid­se ge­vel­te­kens, die ook is te vol­gen door men­sen die slecht ter been zijn. De his­to­ri­sche ver­e­ni­ging Oud Lei­den heeft die uit­ge­zet en dan in het bij­zon­der de on­der­af­de­lin­gen die zijn be­last met de te­kens en ex­cur­sies.

Deze rou­te be­gint op de Breestraat bij num­mer 127 - het Hof van Hol­land - en loopt ver­vol­gens voor het stad­huis langs naar Dief­steeg, Lok­horst­straat, het Ge­recht, Hout­straat, Ra­pen­burg en Steen­schuur waar de rou­te ein­digt.

On­der­weg wordt een flink aan­tal van de gro­ten­deels re­cent ge­res­tau­reer­de ge­vel­te­kens aan­ge­daan. Het gaat dan on­der meer om In den ver­gul­den Turk (V&D), De ge­croon­de Hoet (Dief­steeg) en het wa­pen van Wil­lem Cor­ne­lisz. van Dui­ven­bo­de (Ra­pen­burg). De rou­te is vol­gens de or­ga­ni­sa­to­ren zo uit­ge­stip­peld dat de rou­te ge­schikt is voor men­sen met rol­la­tor of rol­stoel.

In­for­ma­tie: www.oudleiden.nl.