Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
Menu
Rijnlandse Geschiedenis streeft naar meer historische samenhang en kennisuitwisseling in de regio.
Zondag 28 september 2014

Historische Vereniging Oud Leiden

Vereniging Jan van Hout wordt werkgroep HVOL

Tijdens een in september j.l. gehouden vergadering van de Vereniging Jan van Hout (VJVH) hebben de leden ingestemd met aansluiting bij de Historische Vereniging Oud Leiden.

Tot dusver richtte de in 1988 opgerichte VJVH zich vooral op samenwerking met en ondersteuning van het Leidse stadsarchief, voorheen het  Regionaal Archief Leiden, tegenwoordig Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO).

De ondersteuning bestond uit het verstrekken van subsidies voor de restauratie van belangrijke documenten en registers of giften voor de aankoop van op Leiden betrekking hebbende historische foto’s en prenten. Voor dit doel is het z.g. Schelhaasfonds in het leven geroepen dat onder de vleugels van de HVOL werkzaam zal blijven.

Daarnaast heeft de VJVH in de loop der jaren een website opgebouwd met tal van waardevolle historische bronnenpublicaties. Daarbij kan men denken aan het ontsluiten van de Leidse belastingregisters van de Tiende Penning (1561), de Vermogensbelasting van 1498 en transcripties van de oudste registers van het Hoogheemraadschap Rijnland (1253-1564). Ook vindt men er de rekeningen van de Pieterskerk (1398-1428) die van belang zijn voor haar middeleeuwse bouwgeschiedenis. Naast nog veel meer oude bronnen bevat de site ook recente overzichten, zoals een opgave van al degenen die tussen 1851 en 2007 deel uitmaakten van de Leidse gemeenteraad. Hetzelfde geldt voor een inventarisatie van alle begravingen op de rk-begraafplaats Zijlpoort en de notulen van B.& W. (1929-1955).

De site is nog steeds te bezoeken via http://www.janvanhout.nl/ maar zal binnenkort onderdeel worden van de HVOL-website. Bovendien is het de bedoeling dat de HVOL-Werkgroep Jan van Hout haar digitale ‘historische schatkamer’ verder zal  uitbouwen. De webredactie van HVOL verheugt zich op een goede samenwerking met de Werkgroep en ziet de aansluiting als een welkome versterking van de HVOL.