Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
dinsdag 20 oktober 2020

Contactgegevens
Koraalzwam 58
2403 SM Alphen aan den Rijn
T 0172438964

 

Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Rijnland

Grasduinen in het archief van het Hof van Holland GAAT NIET DOOR

Door de verscherpte regels rondom Covid-19 gaat deze lezing en de jublileumavond van NGV Rijnland NIET DOOR.

We hopen in 2021 weer afdelingsavonden te kunnen organiseren.

Deze avond staat in het teken van het 35-jarig bestaan van NGV-Rijnland. Mede door de 1,5 meter maatregel, hebben wij dan meer ruimte nodig.

Wij zijn blij te melden dat we voor deze avond de zeer ruime kerkzaal tot onze beschikking hebben.

Toen Hans Endhoven in 1985 zijn familieboek publiceerde was het Hof van Holland voor hem als genealogische bron nog volslagen onbekend. Die lacune is in deze eeuw wel aardig opgevuld. Van de handelingen van “het Hof”, het hoogste rechtscollege van Holland, Zeeland en West-Friesland, opgericht door Philips de Goede, is over de periode 1428-1811 een zeer omvangrijk archief bewaard gebleven van ruim 5000 registers en andere stukken. Je zou dus mogen verwachten dat historici en genealogen zich als een grote school dolfijnen dagelijks daarin rondwentelt. Niets is echter minder waar. Slechts enkelen wagen zich in deze diepe oceaan. Watervrees door de omvang of onbekendheid met de inhoud?

In de lezing wordt aandacht besteed aan de locatie van het Hof op het Binnenhof in Den Haag en de ambtenaren, die de organisatie eeuwenlang als een geolied bestuurlijk apparaat lieten functioneren. Een korte uiteenzetting van de standaardprocedure bij de rechtsgang helpt om de relatie met de verschillende archiefreeksen zoals eisen, dingboeken, sententies, preferenties e.d. te verduidelijken. Waar valt wat te halen voor de grasduinende genealoog?

Het is van belang zich te realiseren dat het Hof er vooral was voor de adel, de welgeborenen en de stedelijke elite. Door schamele lieden aangespannen zaken komen naar verhouding weinig voor, niet in het minst door de kosten van vaak langdurige procedures. Twee “pareltjes” van vondsten worden uitgelicht. Het eerste betreft de dramatische rol van de Rijnlandse edelman Jan van Alphen in de strijd tussen Holland en Utrecht aan het eind van de vijftiende eeuw. In het tweede voorbeeld komt Adriaan Dirksz (van Leeuwen), de belangrijkste koopman van Leiden, samen met zijn familie in aanvaring met het Leidse stadsbestuur en de adellijke schout Dirk van der Does.

Deze bijeenkomst worden gehouden in de grote zaal van:

de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp.

De zaal is open vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis. Koffie en thee (€1,50) wordt verzorgd door de koster van de kerk.

Het gebouw is goed rolstoeltoegankelijk. De parkeergelegenheid is ruim en gratis. Er zijn goede busverbindingen zowel vanaf station Leiden Centraal als van station Lammenschans. Zie voor tijden: www.9292.nl.

Tijdens de bijeenkomsten houden we uiteraard  rekening met de richtlijnen van de RIVM. Mocht een lezing onverhoeds niet door kunnen gaan dan wordt dit bekend gemaakt via de nieuwsbrief.

De Scheppingskerk hanteert het volgende prototcol:

  • Mensen met klachten als neusverkoudheid, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts mogen helaas niet naar binnen;
  • Bij de entree staat desinfecterende handgel. Een ieder dient deze bij binnenkomst te gebruiken;
  • Afstand tussen de genodigden minstens 1,5 meter;
  • Er moet een presentielijst worden gemaakt, te overhandigen aan de beheerder.

GarderobeNiet gebruiken! Jassen e.d. meenemen naar de gehuurde ruimte en op de eigen zitplaats houden.

Looproute: - De aangegeven looproute in acht nemen.

Toiletgebruik: - Tot een minimum beperken, maximaal 1 persoon in de sanitairruimte.