Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
zondag 23 februari 2020

Historische Vereniging Oud Leiden

Leidse salon: nieuwbouw 1965-1985

Het zeer moderne thema van deze Leidse Salon van de commissie Dirk van Eck is nieuwbouw tussen 1965 en 1985. Wat moeten we met alle nieuwbouw uit die jaren? Hoe interessant is die? Deze vraag is hoogst actueel gezien de huidige discussie over de toekomst van het Stadsbouwhuis aan de Langegracht. Het is ook een discussie die vaak alleen gaat over mooi en lelijk, of eventuele architectonische waarden. De commissie Dirk van Eck wil die discussie op een iets andere manier aanvliegen, samen met de commissie Niet-Beschermd erfgoed.

De periode 1965-1985 is een bepalende fase in de transformatie van Leiden, de verandering van industrie- naar kennisstad en de jaren van de Stadsvernieuwing. De industrie verdween, kennis en diensten werden steeds belangrijker en de samenstelling van de bevolking begon daarmee te veranderen. Fabriekscomplexen maakten plaats voor sociale woningbouw, studentenhuisvesting, nutsgebouwen en parkeergarages. De vooroorlogse woonwijken en die van direct na de Tweede Wereldoorlog werden ingrijpend aangepakt. De universiteit groeide binnen en buiten de binnenstad. Stedenbouwkundige opvattingen veranderden door een andere kijk over hoe mensen zouden willen leven. De vraag is dan: hoe kunnen dergelijke sociale en economische veranderingen een plaats krijgen in de discussie over wat wel en niet de moeite waard is om te bewaren?

Het is niet de bedoeling om deze zondagmiddag lijstjes op te stellen over welke gebouwen en complexen wel of niet behouden moeten blijven. Ook de architectuurdiscussie is secundair. Het gaat er vooral om criteria te ontwikkelen waarin het sociale en economische motief een rol speelt.

Korte inleidingen zullen worden gehouden door Ton van der Pennen (socioloog, medewerker TU Delft) en Judith van Hoogdalem (Commissie Niet-beschermd erfgoed). Daarna gaan we weer zoals gebruikelijk in gesprek.

Link: Leidse salon: nieuwbouw 1965-1985