Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
 

Rijnlandse Geschiedenis volgroeid

Voor Rijnlandse Geschiedenis was 2016 een succesvol jaar. In januari was de uitbreiding van de site naar artikelen en forum een feit. Daarmee was de site inhoudelijk volgroeid. Het aantal aangesloten verenigingen en stichtingen nam aanzienlijk toe en het aantal bezoekers van de website verdubbelde. Voorzichtig hebben we onze eerste schreden op Facebook gezet. Hoe een en ander is verlopen, staat hieronder in het kort beschreven.

De website en artikelenbank

We gingen het nieuwe jaar in met een site waarop agenda, nieuws en evenementen staan én de pagina’s waarop de aangesloten verenigingen en stichtingen uit de regio zich presenteren. Het deel met artikelen en forum stond al volledig in de steigers en wachtte op lancering. Dat gebeurde op 26 januari 2016 met maar liefst twintig bijdragen. We zagen meteen een grote sprong in het aantal bezoekers. Op het eind van het verslagjaar stonden er 14 recensies op de site en 38 artikelen.

De regio

Rijnlandse Geschiedenis sloot 2016 af met 38 partners (2015: 29), 25 lokale verenigingen/stichtingen, 8 musea en 5 instellingen. Nieuwe partners waren onder andere Katwijks Museum, Stichting Leiderdorps Museum, Historische Kring Voorhout, Genootschap Oud Rijnsburg, het Brandweermuseum Wassenaar, Historische Genootschap Waddinxveen, Cultuur Historische Vereniging Ter Aar, en de afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Drie kwart van de lokale historische organisaties is nu aangesloten bij Rijnlandse Geschiedenis.
De jaarlijkse bijeenkomst voor de regio vond dit keer in Oude Wetering plaats. Op 28 januari waren wij te gast in de Spreng waar wij de gelegenheid te baat namen ook de mooie kerkzaal, nu ingericht als multifunctioneel centrum, te bewonderen. De bijeenkomst stond in het teken van het voorstellen van nieuwe collega’s bij Rijnlandse Geschiedenis, te weten Olav Siero en Onno Koerten, en praktische zaken betreffende het maken en het vullen van de eigen pagina. Een nuttige avond voor de webmasters en de bestuursleden, die veel vragen hadden, waarop onmiddellijk of later een antwoord is of wordt gegeven.

Informatie en publiciteit

Het lanceren van de artikelenbank en het forum ging gepaard met het verzenden van een persbericht naar alle historische verenigingen en stichtingen in Rijnland, voor zover bekend, en naar alle regionale en plaatselijke media, voor zover bekend. Vooral de digitale media namen ons bericht goed over. Ruim twintig (lokale) digitale kranten vonden onze uitbreiding een vermelding waar. In totaal bezochten in 2016 11.82(2015: 5.555) bezoekers de site, dat een verdubbeling van het aantal unieke bezoekers betekent. De bezoekers bezochten gezamenlijk 713.032 pagina’s en vooral het aantal gedownloade bytes nam na de lancering van de uitbreiding opvallend toe, van 7.24 GB in 2015 naar 25.62 GB in 2016.
Een viertal keer berichtten we de aangesloten organisaties over ontwikkelingen betreffende de site.

Redactie

Het bleek alras dat de site versterking nodig had van nieuwe vrijwilligers, wilden we de groei vasthouden, in het bijzonder richting artikelenbank en forum. De redactie, met Cor Smit als hoofdredacteur en Cootje van Doorn als redacteur, kreeg verdere ondersteuning in de personen van Piet de Baar, Meta Henneke en Sylvia Braat. De eerste stappen werden gezet om te komen tot een hechte redactie en het ontwikkelen van een redactiestatuut.

Bestuur en werkgroepen

Het bestuur en de werkgroep kwamen in 2015 zes keer bijeen met tussendoor het nodige contact. Als altijd vonden we voor de bijeenkomsten gastvrij onderdak bij Bert Lever van Drukkerij/Uitgeverij Nautilus-Ginkgo in Leiden. Terugkerende onderwerpen waren de inhoudelijke ontwikkeling van de site, het aantal partners en te benaderen partners, de financiën, de versterking van de organisatie en de vorming van de redactie.
Sylvia Braat van Vereniging Oud Oegstgeest verliet het bestuur en Onno Koerten eveneens van Vereniging Oud Oegstgeest nam haar plaats over.

Financiën

Al het werk binnen de stichting wordt gedaan door vrijwilligers, die daarvoor op geen enkele manier een beloning ontvangen. De inkomsten van de stichting bestonden in 2016 uit bijdragen van de deelnemende organisaties. Verheugend was de vlotte en goede respons op de facturen die gestuurd zijn.

De inkomsten en uitgaven van Stichting Historische Publicaties zijn bescheiden, maar we kunnen spreken van een gezonde boekhouding. Wat betreft een overzicht van de financiën verwijzen we u naar het financiële jaarverslag over 2015.

Maart 2017, Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland