Rijnlandgeschiedenis.nl gebruikt cookies om bezoek te meten en om het voor bezoekers mogelijk te maken informatie op deze website te delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Accepteer cookies
 

Het College van Hoofdingelanden was een nieuw orgaan binnen de waterschappen, dat gestalte kreeg vanaf eind zestiende eeuw. Dit nam vertegenwoordigende orgaan nam eigenlijk de macht over van de oudere organen. Tielhof vergelijkt hierbij Rijnland en Delfland, terwijl ook kort de situatie in Vlaanderen aan de orde komt.

Tielhof concludeer dat de steden de drijvende kracht waren achter deze verandering binnen een in wezen plattelandsinstelling als het waterschap. Tielhof: “Zij speelden de voortrekkersrol bij het vervangen van de vertegenwoordiging door ambachtsbewaarders (in feite een evenwichtiger afspiegeling van de belanghebbenden, maar weinig intensief functionerend) door een intensief geraadpleegd representatief lichaam. De colleges van hoofdingelanden zijn te begrijpen als een greep naar de macht in het waterschap door de steden en een poging om de positie van de steden onderling vast te leggen. Hun actieve optreden is begrijpelijk gezien de grote belangen van de steden, zowel uit oogpunt van de vele percelen die in handen van poorters waren geraakt, de kredieten waarmee poorters zo nodig de hoogheemraadschappen te hulp kwamen, en het strategisch belang dat zij hadden bij de ruimtelijke ordening in hun regio.”

Een interessant artikel dat de ontwikkelingen in onze regio in een bredere context bekijkt.

U vindt het artikel op de artikelenpagina, klik hier.